MÄRKAMISE NÄDAL

8.02-12.02 tähistasime lasteaias Märkamise nädalat.

Koos Rohelise Kooli meeskonnaga olime kokku pannud kondikava, kuidas eelpoolnimetatud nädalat lasteaias vääriliselt tähistada. Õpetajad koos lastega panid igas rühmas paika oma plaanid ja nii see põnev ja teguderohke nädal käima läkski.

Otsustasime korjata koostöös lapsevanematega Valga Loomade Varjupaigale toitu.

Mesimummide rühma lapsed valmistasid lühikese videotervituse Nõo hooldekodule  muusikaõpetaja ja liikumisõpetaja abiga. Põngerjate, Tõrukeste, Mesimummide ja Päikesekrõllide rühma lapsed meisterdasid Nõo hooldekodu perele kaarte tervituste ja heade soovidega.

Nädala jooksul jälgisid lapsed koos õpetajatega metsakaameraid ja vaatasid erinevaid toredaid ja õpetlikke loodusfilme.

Umbes kuu aega tagasi toimus töötajate seas anonüümne küsimustiku täitmine ja valiti  Krõlli meeskonna hulgast töötajate poolt selle aasta silmajäänumad.

Krõlli meeskond tänab südamest lapsevanemaid, kes meid toetasid Valga loomade varjupaigale asjade kogumisel. Suur aitäh perekond Saviirile ja Andrale, kes kogutud kauba kohale viis.

Aitäh kogu lasteaia meeskonnale, et väärika nimega nädala vääriliselt läbi viisite.

Uute märkamisteni!