Põngerjad õppisid tundma Eesti tähtsamaid veekogusid

Põngerjate rühma lapsed osalesid KIKI toel õppeprogrammis „Eesti veekogud kaardil ja looduses”. Meie õppeprogramm toimus Tartus Emajõe ääres, kuhu viis meid hommikune bussisõit. Kohale jõudes avanes uhke vaade hiljuti avatud Lodjakoja hoonete kompleksile. Need olid tõesti suured, võimsad ja huvitava disainiga ehitatud.

Eemal Emajõe ääres ootasid meid lehvitades ja tervitades programmijuhid: Linda ja Albert.

Esimene ülesanne oli paariks loendamine, kuna lapsi oli palju, siis moodustati kaks gruppi .

Esimene grupp jäi kaldale tutvuma tähtsamate Eesti veekogudega ja selle rikkusega ning teine grupp suundus laevasõidule.

Kaldal olles said lapsed teadmisi tähtsamatest veekogudest kaardil näidates: Võrtsjärv – Emajõgi – Peipsijärv, kust algab Emajõgi ja kuhu suubub, mis suunas. Räägiti veel, miks on veekogud olulised.

Lamineeritud piltide abil tutvustati, millised pisiputukad veekogudel elavad. Huvitavaks mänguks oli maastikumäng „Leia kalad!”. Lapsed pidid otsima peidetud kalu rannaalalt. Saadi kalade kohta teavet, millises veekogus need kalad elavad. Üllatavalt hästi tundsid ja teadsid lapsed kalu.

Tutvuti veel loomadega, kes elavad vees: saarmas, kobras, hüljes. Mõnus oli katsuda, paitada ja lähemalt uurida veeloomade nahku.

Kui kaldal teadmised täiendatud, toimus gruppide vahetus.

Laevasõiduks tuli päästevestid selga panna ja seejärel suunduda viikingilaevale Turm. Iga laps leidis omale sobiva istumiskoha ja laevasõit võis alata. Vaikse mootori põrina saatel said lapsed teada, et see laev on 100 aastat vana ja Tartus uuesti ehitatud vanast laevavrakist. Laeval räägiti nii õpetlikke lugusid, kui näidati, kuidas puri heisatakse, kuidas laev sõidab. Lapsed said proovida tüüri kasutamist laeval, oli uhke tunne. Lastel jätkus huvitavaid küsimusi, millele Albert vastas. Laevasõidul vaatlesime päikese käes sillerdavat veepinda, kaldal kasvavaid taimi, eemal õngitsevaid kalamehi.

Programmi lõppedes toimus vestlus programmijuhtidega. Oli huvitav, teadmisterohke ja pakkus toredaid elamusi. Kõige meeldivamaks osutus laevasõit, kuna enamus lastel oli see esmakordne.

Pea tarkust täis alustasime tagasiteed. Bussi jõudes oli kõigil meeleolu hea.

 

Põngerjate rühma meeskond Kersti, Tatjana, Gerli