Eesti Vabariik 95

Krõllipere tähistas Eesti Vabariigi 95. sünniaastapäeva reedel, 22. veebruaril piduliku kontsertaktusega.

Pidu algas Eesti lipu sissetoomisega ja hümni laulmisega. Lipu tõi saali liikumisõpetaja Taavi, keda saatsid kaks Põngerjate rühma last. Kogu aktuse vältel jäid vahetustega lipuvalvesse Põngerjate rühma lapsed.

Galerii

Lasteaia direktor Maire Kubri rõhutas tervituskõnes kodu tähtsust ja õnnitles saalisviibijaid pidupäeva puhul.

Krõllipere lapsed tervitasid kodumaad laulude, tantsude ja luuletustega.

Kõikidele rühmadele esitati küsimusi, mis puudutasid Eesti sümboolikat, tuntud inimesi, geograafiat. Lastele olid küsimused jõukohased ja vastused tulid kärmesti.

Lipu väljaviimise järel lauldi ühiselt hoogne sünnipäevalaul. Pidulisi kostitati muffinite ja kõrrejoogiga.

Eesti pidupäeva tähistamise kordamineku eest vastutasid Rõõmupallide rühma meeskond – Lydia, Virge, Triin, muusikaõpetaja Annika ja õppealajuhataja Kristi.

Siirad tänusõnad meie poolt kõikidele rühmadele saali dekoratsioonide valmistamise eest. Täname Põngerjate rühma lapsi ja tunneme uhkust nende üle, kes olid abiks Taavile lipu sissetoomisel, väljaviimisel ning valvasid peo vältel Eesti lippu.

Rõõmupallide õpetaja Lydia Pärli