Keskkonnaalased koolitused

19.01.2021 Rohelise Kooli veebiseminar “Energia ja digiprügi”

OSALESID: Vaike, Kersti ja Virge.

02.03.2021 Rohelise Kooli veebiseminar “Lemmikloom õppeasutuses

OSALESID: Vaike ja Virge

31.03.2021 Rohelise Kooli veebiseminar ” Elurikkuse tundmaõppimine, loodusvaatlused, harrastusteadus”

OSALESID: Vaike ja Virge

08.04.2021 Rohelise Kooli veebiseminar “Taimetervis koolis ja lasteaias”

OSALESID: Vaike ja Virge