Õppekäigul Kreeta lasteaias

Erasmus+ rahvusvahelise projekti “I am Really Proud of My Country” raames teevad kahe õppeaasta vältel koostööd lasteaiad kuuest riigist, sealhulgas Nõo lasteaed Krõll. Käsil on teine koostööaasta.  Projekti  neljas  kohtumine toimus oktoobri algul  Kreekas, Kreeta saarel, Chania linnas, kus projektis osalejaid võõrustas lasteaed nr 26.

Kohtumisel tutvustati Kreeka  haridussüsteemi ja võimaldati Chania lasteaia nr 26 igapäevategevuste vaatlust ja  tegevustes osalemist. Vastuvõtt oli soe ja emotsionaalne, rõõmsameelsed lapsed tervitasid osalejaid rahvusliku lauluga. Kreeklased erinevad oma temperamendi poolest palju eestlastest, oli põnev jälgida nii õpetajate kui ka laste tegemisi ja reaktsioone. Elamusi pakkus laste esituses lavastus kohalikust müüdist ”Erotokritos” ja laste poolt selgeks õpitud kõigi projektis osalevate maade rahvamängude mängimine.

Tegevuste läbiviimisel kasutatakse lasteaias palju vaatluse, katsetamise ja kogemise meetodeid. Diferentseeritud õppe korraldamisel arvestatakse  laste oskusi, huvisid ja eripära ning võimaldatakse lapsel õpitut väljendada tema võimetekohasest arengust lähtuvalt mitmel erineval viisil. Õpetaja jälgib rühmas järjepidevalt  iga  lapse arengut ning kohandab õppetegevused  individuaalsete vajaduste ja võimete järgi, kavandades ülesanded erinevatele raskusastmetele. Igale tegevusele eelneb põhjalik ettevalmistus, siis pühendutakse tegevuse protsessile lastega ning seejärel analüüsitakse saavutatut uute tegevuste kavandamiseks. Vaadeldud tegevuste käigus kogusime kasulikke  mõtteid ja ideid ka endale “taskusse”.

Lasteaias, mida külastasime, käivad 4-6 aastased lapsed. Lasteaed on alates 4eluaastast kohustuslik, lapsevanemale tasuta. Nooremad lapsed käivad vajadusel  lastehoius, mis on  tasuline.

Lapsed lähevad kooli 6 aastaselt. Lasteaiast üleminek kooli on sujuv, koostööd soodustab lasteaia asumine kooliga ühes majas. Koolilapsed käivad lasteaias põnevaid tegevusi korraldamas ja lasteaia lapsed külastavad klasse. Kohtutakse igapäevaselt õuealal, võetakse ette ühiseid jalutuskäike, vahel tehakse ühiseid teatrietendusi.

Praegu on meil juba lehed langemas ja ilmad jahedad, Kreetal aga kõik veel õites ja viljad valmimas. Soojas kliimas on ka lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna võimalused meist erinevad. Kuidagi võõras oli vaadata seda suurt mitmesaja ruutmeetrilist kivist pinda õues, kus üheaegselt sagivad nii lasteaia- kui ka koolilapsed. Lasteaia õuealal meile harjumuspärast rohelist muru ei leidunud, tõsi – läheduses asuvas eralastehoius kattis kogu hoovi ühtne  kunstmuru.

Tutvusime Kreekas populaarse  varjuteatri telgitagustega. Näitleja tutvustas varjuteatri nukke, erinevaid materjale, tehnikaid ning rääkis nukkude meisterdamisest läbi ajaloo. Töötoas saime ka ise rahvuslikud varjuteatri nukud valmis meisterdada.

Külastasime Meremuuseumi, kus viiakse läbi lasteprogramme. Vaatlesime muuseumi programmijuhi poolt läbiviidud õppetegevust lastega. Muuseum oli vaatamist väärt ja elamusterohke oma erinevate mereteemaliste eksponaatidega.

Käisime kloostri õpikojas,  kus nunnad korraldavad täiskasvanutele ning kooli- ja lasteaialastele populaarseid keskkonnahariduse programme. Õpikojas  valmistatakse seepe, küünlaid, värvitakse lõnga, tutvutakse maitse- ja ravimtaimedega  ning õpitakse loodushoiu võtteid.  Kloostriaias kasvatakse erinevaid maitsetaimi, viljapuid ja-põõsaid, mida kloostrielanikud kasutavad igapäevaselt.

Chania Hariduskeskuse programmijuhid viisid meid vanalinna orienteerumisülesannetega ekskursioonile. Orienteerumise käigus saime lisaks linnas nähtud ilule, mida olime juba jõudnud märgata, teadmisi linna kujunemis- ja ajaloost.

Kultuurielamuseks kujunes Erasmusdays tähistamine. Lapsevanemad olid valmistanud kohalikke rahvustoite, koolilapsed esinesid, mängiti rahvuslikku muusikat ja tantsiti rahvuslikke tantse.Tutvustati oma maa kultuuri ja rahvuslikku kööki. Kohtumine oli  tegevusterohke,avardas silmaringi, pakkus kogemusi,  toredaid ja meeldejäävaid elamusi, silma hakkas inimeste külalislahkus.

Järgmine kohtumine toimub veebruaris 2020 Hispaanias. Viimane, projekti lõpetav kohtumine toimub aprillis 2020 Nõo lasteaias, mil meid külastavad kolleegid Kreeka, Rumeenia, Türgi,  Leedu ja Hispaania lasteaedadest.

Projekti kulud kaetakse  SA Archimedes vahendusel Euroopa Liidu programmi “Erasmus+” vahenditest.

 

 

Aigi Rahnel

Kersti Kuningas

Kristi Voore