Keskkonnaalased koolitused

TERVIS JA HEAOLU: 09.03.2020 Huvitava bioloogia kool. Katsete läbiviimine lasteaias.

Osaleja: Anita

ENERGIA/KLIIMAMUUTUS: 28.02.2020 Rohelise Kooli seminar Tartus ” Erinevate ressursside kasutamine haridusasutustes”

Osalejad: Kaja ja Andra

KLIIMAMUUTUSED: 06.12.2019 Rohelise Kooli seminar Tartus “Kliimamuutused ning nende käsitlemine koolis ja lasteaias”

Osalejad: Kersti

GLOBAALNE KODAKONDSUS: 16. – 17. 10. 2019; 20.-21.11.2019 Koolitusprogramm Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks

Osalejad: Vaike ja Kristi

LASTEAIA ÕU: 14.10.2019 Rohelise Kooli seminar Tartus “Linnurikkus kooli- ja lasteaiahoovis”

Osalejad: Virge, Anita ja Algi

TERVIS JA HEAOLU: 10.09.2019 Diabeedikoolitus

Osalejad: kogu personal