Energia

Ressursikulu analüüs 2020

Ressursikulu analüüsiks oleme teinud väljavõtte vee, soojusenergia ja elektri tarbimise mahtudest kolmel õppeaastal.

Analüüs võimaldab meil leida võimalikke kitsaskohti ja suunata järgnevatel perioodidel vajalike meetmete rakendusele võtmist kulude vähendamist juhtudel, kus see on võimalik ja mõistlik.

Ressursikulu_analüüs_NLA_2020