Luulekonkursil Mellistes Krõlli majja kaks II kohta-oleme uhked!

Eesti keele 100. – ndale sünnipäevale pühendatud luulekonkursil

,,EESTI KEELE KAUNIS KÕLA“

Saavutas 5 – 6 aastaste laste vanusegrupis  teise koha Karl Miko Põdra ja 6 – 7 aastaste laste vanusegrupis teise koha Trevor Aidma.

Palju õnne ja aitäh juhendajatele!