Lasteaialaste vikerkaarevärviline koolipäev

Esmaspäeval, 18. märtsil oli Nõo valla koolieelikute jaoks tähtis päev: Nõo Põhikool kutsus tulevasi õpilasi kooliga tutvuma. Pärast lõunasööki me ei läinud magama, vaid riietusime ja läksime koos, nii Särakrõllid kui ka Mängukrõllid, kooli, kus ootasid ees ka Tõravere ja Luke lasteaia 6–7-aastased. Meid võttis vastu kooli direktor Ilona Tars, kes juhatas meid garderoobi riideid ja jalanõusid vahetama ning seejärel pikapäevarühma ruumi, kus lausus meile tervitussõnad ja selgitas  päevakava. Esmalt tutvusime Nõo Põhikooli majaga.

Direktor juhatas meid mööda treppe ja koridore õpetajate tuppa, muusikaklassi, sööklasse, spordihoonesse ja lõpuks juba laadalkäimisest tuttavasse aulasse. Koridorides nägime, kuidas vanemad lapsed klassides istudes õppisid ja harjutasime koolimajas vaikselt liikumist. See oli üsna raske, sest näha oli palju põnevat ja vastu tuli ka sugulasi ja tuttavaid – tahaks ju muljeid sõpradegagi jagada.

Aulas jagati lapsed nelja meeskonda ja edasi järgnes tegevus meeskonniti. Punane grupp 6.klassi noormehe Henri juhtimisel alustas tegevusi spordihoones loovtantsu töögrupis. Lapsed nautisid tantsu ja oleksid võinud kohe esinema minna – nii hästi õpetas Ingrid.

Teiseks tegevuspaigaks oli meie grupil pikapäevarühmas õpetaja Anu juhatusel käsitöötuba.  Kiiresti valmisid vahvad värvilised lipukesed kooli logo ja külastuse kuupäeva ja lapse nimega. Natuke jäi aega ka legolauas mängida, lauajalgpallis võistelda ja muidu ringi vaadata. Jalgpallimängu võitis lasteaia mängijatepaar kooli ühe võistleja vastu.

Kolmas ülesanne oli eriti põnev – Blue-Boti põrandarobotiga saime liikuda Eesti kaardil, liiklusrajal, farmis ja saladuste saarel ning teise robotiga keeglit mängida! Lausa kahju oli edasi minna, aga ikka tore ka, sest neljas koht meie grupil oli aulas liikumismängude mängimine! Tore oli, et vanemad õpilased meid nii vahvasti juhatasid!

Kuna kõik neli gruppi – nii sinised, kollased, rohelised kui punased said hästi hakkama, olid grupijuhtidel laste kohta öelda vaid kiidusõnad ja meid kõiki oodatakse sügisel 1.klassi. Selle tõestuseks anti meile kiituskiri ja kuldmedal (mis küll hiljem suhu rändas).

Selline külaskäik kooli annab ka lasteaiaõpetajatele ülevaate oma laste valmisolekust sügisel kooliteed alustada. Oli näha, et osad lapsed väsisid, kuid see võis ka tulla sellest, et lasteaialastel on tavaliselt sellel ajal uneaeg.

Tagasiteel oli näha lastes väsimust, elevust, ootust ja lisandunud väärikust. Tagasi lasteaeda jõudes saatis meid väga ilusate selgete tugevate värvidega kahekordne vikerkaar, nagu kinnitades, et meie laste koolitee tuleb õnnelik ja edukas.

Täname koolirahvast sõbraliku vastuvõtu eest!

 

 

 

Särakrõllide õpetajad Anita, Vaike ja Natalja.