Lasteaed

Lastel tarvis on trill-tralli,
trill-tralli ja pill palli ja Krõlli,
 teadagi Krõlli,
sest Krõllile meeldib õue peal karata,
ronida, veereda rohus kui kera.
Vaitolek aga, mis sinna parata,
talle ei meeldi mitte üks tera.
E.Niit
 
 

Nõo lasteaias Krõll  on kokku kümme rühma.

Lasteaed on avatud tööpäeviti 7 00-18 30. (Nõo vallavalitsuse 15.08.2014 korraldus nr 307)

Krõllis arvestatakse lapse individuaalsust ning toetatakse lapse arengut selleks, et laps saaks edukalt hakkama koolis ja kogu tänapäevases ühiskonnas, oskaks seada endale jõukohaseid eesmärke ja teha valikuid.

Lasteaia põhieesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös.

Leave a Reply