Lasteaiatasu

Kohatasu alates 01.01.2021

Nõo Vallavolikogu 19.11.2020  määrusega muudeti  alates 01.01.2021  määruse “Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine” § 2.  (Määrus 35 – Lastevanemate tasu kehtestamine)

Määruse kohaselt  on  2021 aastal lapsevanema igakuine osalustasu  37 eurot 95 senti (6,5% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus).

Toidupäeva maksumus alates 01.01.2021

Alates 01.01.2021 on toidupäevamaksumus Nõo Valla lasteaedades kaks (2.-)  eurot.

 

Leave a Reply