Lasteaiatasu

Lapsevanema poolt makstav lasteaiatasu koosneb toidukulust ja osalustasust.

Lapse toidupäeva maksumus alates 01.01.2019 on 1.80

Lapsevanema igakuine osalustasu 2019 aastal on    29 eurot ja 70 senti

Kohatasu alates 01.01.2020

Nõo Vallavolikogu 21.11.2019 määrusega nr 35 muudetakse alates 01.01.2020  määruse “Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine” § 2.  (Määrus 35 – Lastevanemate tasu kehtestamine)

Muudatuse kohaselt  on  2020 aastal lapsevanema igakuine osalustasu  32 eurot 40 senti (6% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus).

 

Toidu- ja õppevahendite kulu tasumine

Nõo Vallavalitsuse määrusega (31.05 2010, nr 9) on kehtestatud toidu- ja õppevahendite kulu tasumise kord Nõo lasteaias Krõll.

Väljavõte määrusest:

(1) Vanem tasub toidu- ja õppevahendite kulu vastavalt kehtestatud määradele.

(2) Vanem tasub toidu- ja õppevahendite kulu Nõo Vallavalitsuse arveldusarvele või sularahas Nõo Vallavalitsuse raamatupidamisosakonda.

(3) Vanemal tuleb eelmise kuu toidukulu ja jooksva kuu õppevahendite kulu eest tasuda hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks vastavalt arvel olevatele rekvisiitidele.

(4) Toidukulu päevamaksumusest moodustab hommikusöök 30%, lõunasöök 50% ja õhtuoode 20%. Vanema avalduse põhjal võib laps loobuda mõnest toidukorrast. Vanem esitab avalduse hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks lapse järgmise kuu hommiku-, lõunasöögi või õhtuoote loobumisest. Sel juhul tasub vanem lapse tegelike toidukordade eest.

(5) Lapse puuduma jäämisest on vanem kohustatud koheselt teatama. Kui vanem teatab puudumisest enne kella 8.30, ei arvestata toidukulu esimesest puudumise päevast, hilisemal teatamisel võimitteteatamise korral peatatakse toidukulu arvestamine teisest puudumise päevast.

(6) Õppevahendite kulu arvestatakse aastaringselt kogu lapse lasteaia nimekirjas oleku aja jooksul.

(7) Vastavalt Nõo Vallavolikogu 20. mai 2010 määrusele nr 13 on vallavalitsusel õigus vähendada õppevahendite kulu vanemate poolt kaetava osa määra 25 % ulatuses, kui laps on puudunud tervise tõttu lasteaiast järjestikku rohkem kui kaks kalendrikuud.

(8) Soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele vabas vormis taotluse ja arstitõendi.

(9) Soodustust rakendatakse vastavalt vanema taotlusele lapse lasteaeda naasmisele järgnevate kuude jooksul.

Leave a Reply