Lasteaiatasu

Kohatasu alates 01.01.2022

Nõo Vallavolikogu 29.11.2021  määrusega muudeti  alates 01.01.2022  määruse “Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine” § 2.

Määruse kohaselt  on  2022 aastal lapsevanema igakuine osalustasu  39 eurot 70 senti (6,8% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus).

Toidupäeva maksumus alates 01.01.2021

Alates 01.01.2021 on toidupäevamaksumus Nõo Valla lasteaedades kaks (2.-)  eurot.

 

Leave a Reply