Õppereis Leedumaale

Nõo lasteaed Krõll sai järjekordse võimaluse osaleda rahvusvahelises projektis, täpsemalt Erasmus+ KA2 koostööprojektis “I`m Really Proud of My Country”. Õpirände projekt algas 2018 aasta oktoobris ja kestab kuni 2020 aasta juuni lõpuni. Rahastamine toimub SA Archimedes vahendusel Euroopa Liidu programmi “Erasmus+” vahenditest. Selle raames teeme koostööd lasteaedadega Leedust, Türgist, Rumeeniast, Hispaaniast ja Kreekast.

Meie esimene ühine kohtumine toimus 3.-8.detsembril Leedus, Vilniuses. Vastuvõtjaks Mano darzelise eralasteaed-kool, kellele kuulub 3 lasteaeda ja mille peamisteks suundadeks on tehnoloogia ja digilahenduste kasutamine õppetöös. Lisaks toimuvad erinevad ringitegevused, näiteks balett, tennis ja inglise keel.

Pealinna jõudsime kohale esmaspäeva õhtul, seadsime end mõnusalt sisse ja tegime pikema jalutuskäigu Vilniuse vanalinna. Järgmisel hommikul ootas väravas buss, et sõidutada meid kohtumisele oma uute koostööpartneritega. Jõudsime eralasteaed-kooli Mano darzelise ühte filiaalidest. Meie esimesteks tervitajateks olid Leedu rahvariietes lapsed ja õpetajad, kes esinesid leedukeelsete lauludega ja õpetasid meile oma maa rahvatantse. Seejärel vaatlesime gruppidena erinevate vanuste õppetegevusi ja toimus projektiga seotud arutelud. Samal päeval tegid projektis osalevate maade esindajad ka enda kodumaa ja lasteaia kohta esitlused ning õhtulpoolikul toimus Dalgedai talus töötuba ,,Kuidas teha Leedu leiba”.

Kolmapäeval külastasime teist vastuvõtjatele kuuluvat lasteaeda. Seal lapsed etendasid väga vahva näitemängu Vilniuse linna sünniloo kohta ja esitasid isamaalisi laule. Külastasime ka seal rühmi ja tagasisidestasime vaadeldud õppetegevusi. Meile meeldis seal eriti valguslaua kasutamine kunstitegevuses ja ravimtaimedest erinevate taimeteede maitsmine. Sel päeval õppisime kuivatatud taimedest meisterdama jõulupärga ja lahendasime ülesande Leedus kasvavate taimede päriolu kohta. Päeva teises pooles külastasime giidi juhendamisel Vilniuse Katedraali, Peetri ja Pauluse kirikut. Nägime ära Gediminase torni ja Kolme Risti mäe. Käisime Uzupise linnaosa vaateplatvormil, merevaigu muuseum-galeriis ning  Anna kiriku juures. Lisaks veel jalutasime giidi eestvedamisel vanalinnas külastades Koiduväravaid, Püha Vaimu kirikut ja Raekojaplatsi. Õhtul toimus meie auks korraldatud meeleolukas pidu, kus esines kohalik rahvaansambel. Laulsime, tantsisime ja mekkisime erinevaid rahvustoite ja -jooke. Õhtuks olime küll väsinud, kuid väga positiivsete emotsioonidega laetud.

Järgmisel hommikul võtsime ette teekonna kolmandasse lasteaeda. Sealgi lapsed esinesid leedukeelsete jõululauludega ja näitasid külalistele oma maa erinevaid jõulukombeid. Vaatlesime erivanuseliste laste õppetegevusi. Lisaks külastasime projektis osalejatega Teckparki.

Reedel saime osa 2.klassi matemaatika tunnist, kus kasutati õppetegevuse läbiviimisel interaktiivset tahvlit, tahvelarvuteid ja digilahendusega kuubikuid. Meie rõõmuks tutvustati meile palju erinevaid lasteaialastele sobilikke äppe. Nii mõnelgi täiskasvanul rahvusvahelises grupis oli esimest korda võimalus näha interaktiivset hiirt ja sellega läviviidvaid õppe- ja mängutegevusi ning prooviks ehitada robot mis liigub. Õpirände viimaseks väljasõiduks oli suur au külastada Presidendi Paleed.

Õppereisi ajal kohtusime oma projekti partneritega, nägime rõõmsaid lapsi ja naerusuised täiskasvanud. Lapsed olid sõbralikud, tasakaalukad, õpetajad hoolivad ja rõõmsameelsed ning  seltskond, kes Leedumaale kokku sõitis, oli ülimalt tore. Oli lausa iga keharakuga tunda, et seda kohtumist väga oodati. Lisaks kõigele muule saime veel praktiseerida inglise keelt ja loomulikult uusi ja põnevaid ideid õppetegevuste läbiviimiseks. Lõpetuseks täname südamest lasteaia direktorit Kristi Vooret, kes projekti eest veab ja väga head organiseerimistööd teeb! Oleme tõeliselt õnnelikud, et selline rahvusvaheline koostöö võimalus meie lasteaiale jälle osaks sai.

20.12.2018

Nõo lasteaed Krõll õpetajad Algi ja Helen