Erasmus+ “I`m Really Proud Of My Country”

Nõo lasteaed on saanud võimaluse perioodil oktoober 2018-juuni 2020 osaleda rahvusvahelises Erasmus+ KA2 koostööprojektis “I`m Really Proud of My Country”.

Projekti raames teeme koostööd lasteaedadega viiest riigist: Leedu, Türgi, Rumeenia, Hispaania, Kreeka

Projekti rahastatakse SA Archimedes vahendusel Euroopa Liidu programmi “Erasmus+”´vahenditest.

Projekti erinevatest tegemistest saab lugeda allpool.

5. november 2018 projekti logokonkursi eelvoor

Meie lasteaia 5- ja 6aastased lapsed osalesid Erasmus+ projekti „ I`m Really Proud Of My Country“ logokonkursi eelvoorus. Kokku osales 9 tööd.

Lasteaia töötajate hulgas läbiviidud veebipõhise hääletusvooru tulemusel valiti üks töödest  esindama Nõo lasteaeda logokonkursi järgmises voorus:

Logokonkursi järgmine voor on rahvusvaheline, kus osalevad tööd kuuest riigist: Leedu, Türgi, Rumeenia, Kreeka, Hispaania, Eesti. Seal selgub projekti „I `m Really Proud Of My Country“  logo kujunduses kasutatav võidutöö.

Edu!

november 2018, Eesti sümboolika

Lapsed kinnistasid teadmisi Eesti sümboolikast.

21. november 2018, kaunid paigad Eestimaal

Novembris kutsusime Mängukrõllide rühma lapsi koostöös lapsevanematega osalema  Erasmus+ projekti „ I`m Really Proud Of My Countryfotonäitusel.

Ootasime pilte, mis on tehtud mõne vaatamisväärsuse juures või muidu tuntud paigas Eestis. Laekunud piltidest valmis kollaaž.

22. november 2018, õppekäik Tartu Loodusmajja

Mängukrõllid osalesid Tartu Loodusmajas õppeprogrammis “Vähem prügi”. Räägiti jäätmetest ja õpiti sorteerima.

“Et inimesed korjaksid prügi ja Eesti oleks puhtam.”

 

03.-08. detsember 2018, projektipartnerite kohtumine Leedus

Kohtumisel kogetu kohta saab lugeda siit.

Leedus avaldati ka projekti logokonkursi rahvusvahelise vooru võitja, milleks osutus meie lasteaia Mesimummide rühma laste  töö. Palju õnne!

Võidutöö kinnitati ametlikult projekti “I`am Really Proud Of My Country!” logoks.

13. detsember 2018, ühisjoonistamine “My Country in a five years”

2018 joonistasid projekti “I`m Really Proud of My Country ” raames kuue riigi lasteaedade lapsed sellest, mis võiks kodumaal olla 5 aasta pärast teisiti.

Nõo lasteaia Mängukrõllide ja Särakrõllide laste joonistused  leiab siit: laste tööd

19. detsember 2018, kogemusvahetus õpirändest ja projekti töökoosolek

Leedu õpirändel osalejad  vahendasid kogemusi teistele  lasteaia töötajatele.

Kogemusvahetusele järgnes projekti töögrupi koosolek. Arutleti projekti tegevuste üle ja jaotati ülesandeid.

detsember 2018, kohtumine “tuntud isikuga” ja käik Vudila jõulumaale

Detsembris toimusid Nõo lasteaias rühmade jõulupeod, kus laste poolt oodatuim külaline oli Jõuluvana.

Mängukrõllide rühma jõulupidu toimus sel korral Vudila jõulumaal.

jaanuar 2019 “Kõige ilusamad sõnad”

Projektis “I`m Really Proud Of My Country” osalevate lasteaedade lapsed kirjutasid kõige ilusamaid sõnu nii oma emakeeles kui  projektis osalevate teiste riikide keeltes.

Igale lasteaiale määrati erinevad sõnad, nt: ema, isa, aitäh, sõprus, pere, ilus, päike, mänguasjad, imeline, elu, armastus, maa.

Nõo lasteaia Särakrõllide rühma lapsed said selgeks, kuidas öelda ja kirjutada  kuues keeles “Imeline elu”.

veebruar 2019 video loomine

Veebruaris said projektis osalevate lasteaedade lapsed ülesandeks luua videotervitus oma kodumaale. Meie video Eestimaale on vaadatav siin

“Eesti mäng”

Õpetaja Algi eestvedamisel panid Kallikrõllid, Särakrõllid ja Mängukrõllid  “Eesti mängus” proovile teadmised Eestimaast

 

25.02-02.03.2019 projektipartnerite kohtumine Türgis

Projekti teisel kohtumisel osalesime Türgis, Yalovas 25.02-02.03.2019. Kohtumisel kogetust saab lugeda siit.

kogemusvahetus Türgis õpitust

 

Eesti rahvamäng

Helen ja Annika lõid koos Särakrõllide rühma lastega Eesti rahvamängu “Riia Linna Kantsel” tutvustava video, mille järgi saavad projektis osalevate riikide lapsed seda rahvamängu mängima õppida.

aprill 2019, rahvajuttude nädal

Õpetaja Külliki käis nädala jooksul rühmades lastele  Eesti rahvajutte rääkimas.

mai 2019, lauateater

Põngerjate rühma lapsed etendasid ja filmisid lauateatrietenduse “Kass, hiir ja kõrvits”.

mai 2019, vaatamisväärsuste joonistamine arvutiprogrammiga

Mängukrõllide rühma lapsed joonistasid arvutiprogrammiga kauneid vaatamisväärsusi Eestimaal. Viis tööd esitati projekti rahvusvahelisele züriile.

Projekti rahvusvahelisele züriile esitati laste joonistused:
Munamägi, Rõuge Pesapuu, Laululava, Tartu Ülikool, Vabaduse rist.

muinasjuttude loomine ja illustreerimine

Mängukrõllide ja Särakrõllide rühma lapsed koostasid  muinasjutu ning joonistasid jutu juurde illustratsioonid. Mõlemad muinasjutud avaldatakse koos illustratsioonidega projekti raames kuue riigi koostöös valmivas laste loodud muinasjuttude kogumikus. Kogumik läheb trükki 2019/2020 õppeaasta jooksul.

Mängukrõllid lõid muinasjutu “Sipelgas Madise seiklus”

Särakrõllid lõid muinasjutu “Kaisuloomade seiklus”

20.05-24.05.2019 projektipartnerite õpitegevused Rumeenias

Projekti kolmas õpiüritus toimus Rumeenias, Targovistes 20.05-24.05.2019.

Kokkuvõtet kohtumisest saab lugeda siit.

29.05.2019 kogemusvahetus Rumeenias õpitust 

Rumeenias õpiüritusel osalenud töötajad jagasid kogetut Nõo lasteaia töötajatele.

september 2019, rahvajuttude ettelugemine ja illustreerimine

Koolieelikud kuulasid õpetaja Liia ja Külliki esituses rahvajutte ja joonistasid kuuldu põhjal pilte. Valminud piltidest kuus viiakse projekti rahvusvahelisele näitusel (Kreetal oktoobris 2019).

 

muinasjutu lavastamine

Põngerjate rühma lapsed lavastasid ja salvestasid projektipartneritele esitlemiseks muinasjutu” Elas kord uhke hiir”. Hiir soovis oma ilusale tütrele kõige kangemat väimeest maailmas. Ei sobinud  päike, pilv, tuul ega müür. Lõpuks osutus kõige vägevamaks hiir.

07-11.10.2019 projektipartnerite õpitegevused Kreetal

Projekti neljas õpiüritus toimus Kreekas, Kreeta saarel Chania  linnas 07.10-11.10.2019

Kokkuvõtet kohtumisest saab lugeda siit.

23. oktoober.2019 kogemusvahetus Kreetal õpitust  ja töökoosolek

Kreetal projektikoolitusel  osalenud töötajad  vahendasid kogemusi teistele  Nõo lasteaia töötajatele.

Kogemusvahetusele järgnes projekti töögrupi koosolek. Arutleti projekti tegevuste üle ja jaotati edaspidised ülesandeid.

Rahvariiete tutvustamine lastele

Rühmades tutvustati lastele rahvariideid.

november 2019, rahvariietes pabernukkude meisterdamine

Põngerjate rühma lapsed valmistasid pabernukke Eesti erinevate piirkondade rahvariietes.


rahvuslike ornamentide tegemine

Mesimummid tutvusid novembris rahvusliku ornamentikaga ja joonistasid õpitud mustreid.

leiva küpsetamine 

Mesimummide ja Kallikrõllide koolieelikud  küpsetasid maitsvaid leivapätsikesi.

 

rahvameditsiini tutvustamine

Särakrõllid valmistasid ja mekkisid maitseainetest teesid – üks osa Eesti rahvameditsiinist.

rahvustoidu valmistamine

Tõrukeste rühma lapsed valmistasid koos õpetajatega Eestis levinud magustoitu –  kama. Retsept ilmub projekti käigus valmivas rahvusvahelises rahvustoitude raamatus.

detsember 2019, rahvamängude mängimine 

Liikumisõpetaja Helen ja muusikaõpetaja Annika õpetasid lastele rahvamänge ja lõid traditsioonilisi rahvamänge tutvustava inglisekeelse video, mille järgi  projektis osalevate teiste riikide lasteaedade lapsed  saavad samu mänge proovida mängida. Samuti saab videos näha Eesti rahvariideid.

10-14.02.2020 projektipartnerite õpitegevused Hispaanias

 

sügis 2020, rahvuspuu istutamine

Allolevas esitluses saab vaadata, kuidas Särakrõllide rühma lapsed istutasid tammepuu.

TAMM.pptx

Rahvuslind, rahvusloom ja rahvuspuu (Mesimummid)

Unesco maailmapärand Eestis (Mängukrõllid)

Ilusad paigad Eestimaal (Tõrukesed)

 

10-12.november 2020 korraldab Nõo lasteaed Krõll projektipartnerite õpitegevused veebikohtumisel Eestist

16-20 november 2020 ökonädal