Erasmus+ “I`m Really Proud Of My Country”

Nõo lasteaed on saanud võimaluse perioodil oktoober 2018-juuni 2020 osaleda rahvusvahelises Erasmus+ KA2 koostööprojektis “I`m Really Proud of My Country”.

Projekti raames teeme koostööd lasteaedadega viiest riigist: Leedu, Türgi, Rumeenia, Hispaania, Kreeka

Projekti rahastatakse SA Archimedes vahendusel Euroopa Liidu programmi “Erasmus+”´vahenditest.

Projekti erinevatest tegemistest saab lugeda allpool.

5. november 2018 projekti logokonkursi eelvoor

Meie lasteaia 5- ja 6aastased lapsed osalesid Erasmus+ projekti „ I`m Really Proud Of My Country“ logokonkursi eelvoorus. Kokku osales 9 tööd.

Lasteaia töötajate hulgas läbiviidud veebipõhise hääletusvooru tulemusel valiti üks töödest  esindama Nõo lasteaeda logokonkursi järgmises voorus:

Logokonkursi järgmine voor on rahvusvaheline, kus osalevad tööd kuuest riigist: Leedu, Türgi, Rumeenia, Kreeka, Hispaania, Eesti. Seal selgub projekti „I `m Really Proud Of My Country“  logo kujunduses kasutatav võidutöö.

Edu!

november 2018, Eesti sümboolika

Lapsed kinnistasid teadmisi Eesti sümboolikast.

21. november 2018, kaunid paigad Eestimaal

Novembris kutsusime Mängukrõllide rühma lapsi koostöös lapsevanematega osalema  Erasmus+ projekti „ I`m Really Proud Of My Countryfotonäitusel.

Ootasime pilte, mis on tehtud mõne vaatamisväärsuse juures või muidu tuntud paigas Eestis. Laekunud piltidest valmis kollaaž.

22. november 2018, õppekäik Tartu Loodusmajja

Mängukrõllid osalesid Tartu Loodusmajas õppeprogrammis “Vähem prügi”. Räägiti jäätmetest ja õpiti sorteerima.

“Et inimesed korjaksid prügi ja Eesti oleks puhtam.”

 

03.-08. detsember 2018, projektipartnerite kohtumine Leedus

Kohtumisel kogetu kohta saab lugeda siit.

Leedus avaldati ka projekti logokonkursi rahvusvahelise vooru võitja, milleks osutus meie lasteaia Mesimummide rühma laste  töö. Palju õnne!

Võidutöö kinnitati ametlikult projekti “I`am Really Proud Of My Country!” logoks.

13. detsember 2018, ühisjoonistamine “My Country in a five years”

2018 joonistasid projekti “I`m Really Proud of My Country ” raames kuue riigi lasteaedade lapsed sellest, mis võiks kodumaal olla 5 aasta pärast teisiti.

Nõo lasteaia Mängukrõllide ja Särakrõllide laste joonistused  leiab siit: laste tööd

19. detsember 2018, kogemusvahetus õpirändest ja projekti töökoosolek

Leedu õpirändel osalejad  vahendasid kogemusi teistele  lasteaia töötajatele.

Kogemusvahetusele järgnes projekti töögrupi koosolek. Arutleti projekti tegevuste üle ja jaotati ülesandeid.

detsember 2018, kohtumine “tuntud isikuga” ja käik Vudila jõulumaale

Detsembris toimusid Nõo lasteaias rühmade jõulupeod, kus laste poolt oodatuim külaline oli Jõuluvana.

Mängukrõllide rühma jõulupidu toimus sel korral Vudila jõulumaal.

jaanuar 2019 “Kõige ilusamad sõnad”

Projektis “I`m Really Proud Of My Country” osalevate lasteaedade lapsed kirjutasid kõige ilusamaid sõnu nii oma emakeeles kui  projektis osalevate teiste riikide keeltes.

Igale lasteaiale määrati erinevad sõnad, nt: ema, isa, aitäh, sõprus, pere, ilus, päike, mänguasjad, imeline, elu, armastus, maa.

Nõo lasteaia Särakrõllide rühma lapsed said selgeks, kuidas öelda ja kirjutada  kuues keeles “Imeline elu”.

veebruar 2019 video loomine

Veebruaris said projektis osalevate lasteaedade lapsed ülesandeks luua videotervitus oma kodumaale. Meie video Eestimaale on vaadatav siin

“Eesti mäng”

Õpetaja Algi eestvedamisel panid Kallikrõllid, Särakrõllid ja Mängukrõllid  “Eesti mängus” proovile teadmised Eestimaast

 

25.02-02.03.2019 projektipartnerite kohtumine Türgis

Projekti teisel kohtumisel osalesime Türgis, Yalovas 25.02-02.03.2019. Kohtumisel kogetust saab lugeda siit.

Eesti rahvamäng

Helen ja Annika lõid koos Särakrõllide rühma lastega Eesti rahvamängu “Riia Linna Kantsel” tutvustava video, mille järgi saavad projektis osalevate riikide lapsed seda rahvamängu mängima õppida.

aprill 2019, rahvajuttude nädal

Õpetaja Külliki käis nädala jooksul rühmades lastele  Eesti rahvajutte rääkimas.

mai 2019, lauateater

Põngerjate rühma lapsed etendasid ja filmisid lauateatrietenduse “Kass, hiir ja kõrvits”.

mai 2019, vaatamisväärsuste joonistamine arvutiprogrammiga

Mängukrõllide rühma lapsed joonistasid arvutiprogrammiga kauneid vaatamisväärsusi Eestimaal. Viis tööd esitati projekti rahvusvahelisele züriile.

muinasjuttude loomine ja illustreerimine

Mängukrõllide ja Särakrõllide rühma lapsed koostasid  muinasjutu ning joonistasid jutu juurde illustratsioonid. Mõlemad muinasjutud avaldatakse koos illustratsioonidega projekti raames kuue riigi koostöös valmivas laste loodud muinasjuttude kogumikus. Kogumik läheb trükki 2019/2020 õppeaasta jooksul.

05-24.05.2019 projektipartnerite kohtumine Rumeenias

Projekti kolmas kohtumine toimus Rumeenias, Targovistes 20.05-24.05.2019.

Kokkuvõtet kohtumisest saab lugeda siit.

Comments are closed.