Õppeprogramm “Tulest targem ” meie lasteaias

31.10, kl. 10.00 hommikul sõitis lasteaia õuealale Elva Päästekomando päästeauto. Koolieelikuid ootas ees põnev ja õpetlik õppeprogramm “Tulest targem”, kus läbi eakohaste mänguliste ja praktiliste tegevuste  antakse lastele vajalikud teadmised tuleohutusest. Ka teised lasteaia rühmad käisid  õuel päästeautot uudistamas.

Aitäh Elva Päästekomandole, et leidsite aega oma raske töö kõrvalt tulla meile õpetussõnu jagama.