Mesimummide rühm osales Kiki toel VVV Sihtasutuse poolt korraldatud õppeprogrammis “Orava aastaring”

Mesimummi rühma nelja- ja viieaastased lapsed osalesid VVV Sihtasutuse poolt korraldatud üritusel Orava aastaring. Lastega tegeles grupijuht Külli, kes andis ülevaate orava elust läbi kõikide aastaaegade. Kõigepealt tutvustas ta orava elu sügisel ja jagas kõikidele kohalolijatele orava kõrvadega peakatted. Räägiti karvkatte värvusest, toitumisest, osavusest. Tore ülesanne oli laste jaoks käbide korjamine ja käbist seemnete leidmine. Matkal oli  teisigi toredaid ülesandeid ja mänge – oravale pesa ehitamine, oravaema leidmine hääle järgi, orava moodi liikumine. Siis kui räägiti orava elust talvel, oli laste ülesandeks vahetada peakatte värv pruunist halliks. Selgitati ka orava karvkatte värvimuutuse põhjusi. Kõiki edastatud teadmisi kontrollis matkajuht enne laste koduteele asumist ja andis igale lapsele orava pildi. Mesimummi rühma lastele oli see esimene kord väljasõidul olla. Neile meeldis matkal osalemine väga ja rõõmu tunti isegi bussisõidust.

 

Õpetajad Lydia ja Liia