Keskkonnaalased koolitused


ÕPPE-AASTA 2018/2019

20. 03.2019 Tartumaa lasteaiaõpetajate ainesektsioon “Keskkonnahariduse kujundamine koolieelses eas”

Osalesid:

Õpetajad Vaike ja Algi

12.02.2019 Rohelise kooli seminar Tartus ” Tartu Loodusmaja kogemused keskkonnateadlikkuse kujundamisel. Elurikkus meres ja rannikul. Läänemere keskkonnaprobleemid ja lahendused”

Osalesid:
Õpetajad Vaike ja Kersti

Õpetaja abid Virge ja Natalja

 

10.12.2018 Rohelise kooli seminar Tartus “Vesi. Ohtlikud ained vees ja tarbetoodetes. Elurikkus….”

Osalesid:

Õpetaja Vaike

Tervishoiutöötaja Endla

Õpetaja abi Virge

 

17.10.2018 toimus Nõo valla lasteaedade töötajatele ja lapsevanematele Tanel Jäppineni koolitus “Laste kasvatamine karistuseta

Osalesid  kõik lasteaia töötajad

03.10-04.10.2018 Lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar “Üle metsa vurr! keel ja keskkond”

Osales:

Õpetaja Anita

17.09.2018 – Rohelise Kooli seminar Tartus.

Osalesid:

Õpetajad Vaike ja Marina

Õpetaja abi Natalja

Tervishoiutöötaja Endla

Direktor Kristi

06.09.2018 Keskkonnahariduse infopäev

Osales:

Õpetaja Anita

23.08.2018 Muuseumide infopäev

Osales:

Õpetaja Anita