Prügi ja jäätmed

Meil on majas uus liige

Koos Rohelise Kooli programmiga kolis Nõo lasteaia fuajeesse ka Patarei Katariina, kelle hüüdnimi on PATAKATA ja kes toitub kasutatud patareidest. Laste ülesanne on teda aegajalt tühjendada ja patareid jäätmejaama toimetada.

 

Rõõmupallid- meie kõige pisemad, harrastavad hoolega taaskasutust

2017/2018. õppeaastal toimus ülemajaline Sotsiaalse maalimise projekt, mille käigus palusime oma maali tegemisel abi lastevanematelt, kes kogusid meile väikseid jogurtipudelid. Sel õppeaastal kasutasime neid pudeleid muusikainstrumentide tegemiseks.

Innovaatiline prügi sorteerimise mäng

Meie lasteaia koridoris on nüüd üles seatud innovaatiline prügi sorteerimise mäng. Kui lapsed koridoris liiguvad, siis saavad nad vahepeatusena magnettahvlitel prügile õige koha leida. Mängu eesmärk on tõsta laste teadlikkust prügi sorteerimisest ja lisaks aitab mäng lastel ka õppida  eristama erinevaid materjale – paber, plastik, metall ja klaas.

 

Ka Kallikrõllid teavad, et ühe vana on teise uus- anname asjadele uue elu

MEISTERDAMINE JÄÄKMATERJALIST ,,SEEN” (actimeli pudel)

Särakrõllide õppekäik Jäätmejaama

Kuna meil Nõos on olemas Jäätmejaam, siis oligi paras aeg, teha põhjalikum õppekäik, võtta kaasa prügi ja panna need õigesse kohta. Muidugi, meie lasteaias on nüüd tööle hakanud lisaks Patarei Katariinale  ka Komposti Gustav, kes tooodab biojäätmetest meile mulda. Temale, me oma banaanikoored ka viisime.

Jäätmejaama mineku eesmärk oli prügi sorteerimise põhimõtete tutvustamine ja prügitekke põhjustest rääkimine. Selgitasime lastele ka prügi tekkimise vähendamisest ja taaskasutuse võimalustest. Seekordsel õppekäigul keskendusime ohtlikele jäätmetele, biolagunevatele- ja olmejäätmetele.

Vahvad “Paberihundid” elu alustamas

Oh, jah…peale Patarei Katariina ja Komposti Gustavi on meie majja pesa leidnud ka paberikogumise kastid, kes tasapisi hakkavad oma elu elama. Alguses küll ettevaatlikult ja kõhutäidet valivalt, kuid nagu piltideltki näha, on mõni enda kõhukese juba päris korralikult täis söönud. Jõudu meile jätkamast.

Alanud on küünlaümbriste kogumise kampaania

Uusi tegelasi lisandub meie majja iga päev…koridoris on end sisseseadnud küünlaümbriste kogumise kast. Praegu veel kõhnake…

Kohe kohe on algamas “Jäätmetekke vähendamise nädal”

Seoses jäätmetekke vähendamise nädalaga on rühmades valmimas kampaaniaplakatid “Prügikott on moes ja mõttetud asjad on poes”, mis kutsub üles õppekäikudel kaasas kandma prügikotti ja kaupluses tegema teadlikke valikuid. Igaühel on asjale omamoodi ja isikupärane lähenemine. Välja on kuulutatud ka  korgikogumise kampaania.

Ka meie majas algas jäätmetekke vähendamise nädal

Mesimummide õppekäik jäätmejaama

Jäätmetekke vähendamise nädala raames toimetasid Mesimummid rühma paberikasti kogutud paberi ja papi vastavasse konteinerisse ja seejärel asusid teele jäätmejaama poole. Lapsed korjasid tee äärde maha visatud prügi kaasa võetud prügikotti. Tutvuti jäätmejaamas olevate erinevate konteineritega ja arutleti selle üle , et prügi koht on prügikastis.

 

Põngerjate tegemised jäätmetekke nädalal.

 

Üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädalal käisid Põngerjad õppekäigul Nõo järve ääres. Võtsime kaasa prügikoti ja kindad, sest nädala hüüdlause oli „Prügikott on moes …”. Teel järve äärde märkasid lapsed maas vedelevat prahti, õpetaja pani prahi kaasavõetud prügikotti. Lapsed õppisid sellel õppekäigul märkama ja hoolima, praht tuleb panna prügikasti, mitte maha visata.

Külastasime ka kohalikku Nõo Jäätmepunkti. Tutvusime seal asuvate erinevate konteineritega.

Toimetasime oma rühmas paberikasti kogutud paberi ja papi lasteaia lähedal asuvasse vastavasse konteinerisse.

Külastasime ka lasteaia kompostikasti Gustav, kuhu kallasime bioloogilisi jäätmeid (õunakoored, banaanikoored, kuivanud lillelehed).

 Südamenädala Plogging meie lasteaias