Roheline kool

Alates 2018 aasta sügisest on Nõo lasteaed Rohelise kooli programmi võrgustiku liige. Roheline kool on maailma tuntuim keskkonnahariduslik programm. Programmi eesmärk on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

2018/2019 õppeaastal käsitleme  Rohelise kooli kaheteistkümnest teemast põhjalikumalt kolme teemat:

1. Globaalne kodakondsus

2. Prügi ja jäätmed

3. Tervis ja heaolu

2019/2020 õppeaastal lisandus:

4. Kliimamuutused

2020/2021 õppe-aastal jätkasime samade teemadega, lisandus:

5. Lasteaia õueala