Roheline kool

Alates 2018 aasta sügisest on Nõo lasteaed Rohelise kooli programmi võrgustiku liige. Roheline kool on maailma tuntuim keskkonnahariduslik programm. Programmi eesmärk on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

2022/2023 õppeaastal käsitleme  Rohelise kooli kaheteistkümnest teemast põhjalikumalt kolme teemat:

  1. Tervis ja heaolu
  2. Elurikkus
  3. Kliimamuutused