Südamenädala õuesõpe

Südamenädala toimus lasteaia rühmadele õuesõppe päev. Järgnevalt lühike ülevaade sel päeval toimunust.

Rõõmupallid:

Koostasime terviseraja lähtudes ümbritsevast maastikust. Terviserada algas
mäkketõusuga ja laskumisega- päris hästi õnnestus. Järgnevalt proovisime
slaalomit- puud jäid püsti ja muhke ei korjanud. Edasi kulges rada
jalgpalliplatsile, toimus jooks väravast väravani- kõik jõudsid sihtpunkti,
oli kiiremaid aga ka hilinejaid. Järsku kadus õpetaja, pidime asuma
otsingutele. Aega läks aga asja sai- õpetaja sai kenasti leitud. Päev oli
rõõmus ja pakkus lastele emotsionaalselt elamust.

Naerukrõllid:

Naerukrõllide rühma õuemineku ajaks oli sadama hakanud mõnusat seenevihma. Lapsed vudisid kiirustades läbi lompide rõdule vihmavarju. Nautisime vihmase ilma vaatlemist, vaatasime , kuidas järjest uusi ja uusi lompe juurde tekkis…ja arutlesime isekeskis, millistest lompidest peaks kindlasti tuppamineku teel läbi astuma ja milliseid tuleks vältida. Teel tuppa otsisime suuri ja väikeseid lompe. Õnneks olid meie emmed-issid meid varustanud korraliku riietusega-kummikud ja vihmariided olid väga asjakohased ja just vajalikud antud päeva õuesõppele.

Põngerjad: 

Põngerjate rühm valis südamenädala raames õuesõppe läbiviimiseks mängud, kus lapsed said liikuda ja teadmisi rakendada. Liikumismängudeks olid: „Kuldnokad” – kasutasime vahenditeks värvilised rõngad, teine mäng „Värvilised autod”, kus kasutasime värvilisi paelu. Vaatamata vihmasele ilmale, tekitas mängude mängimine lastes lõbusa meeleolu.

Mesimummid:

17. aprillil Südamenädala raames kavandasime matemaatikategevuse õues. Eesmärgiks seadsime, et laps tunneb kõiki põhivärve.Tegevuseks kasutasime munakarpe ja värvilisi klotse. Lapsed täitsid õppemängu jooksul erinevaid ülesandeid – sorteerisid, moodustasid hulkasid, järjestasid, loendasid. Tegevus õues lõppes laste liikumismänguga ” Kass ja hiired.”

Kallikrõllid:

Nõo lasteaia Kallikrõllide rühma lapsed kinnistasid 17. aprillil lasteaia hoovis oma teadmisi värvidest läbi mängu “Värviralli”. Lapsed seisid reas ja pidid ükshaaval nimetama enda paremal käel seisva lapse nime ja ühe värvi. Järgmises voorus nimetas laps, kellele õpetaja Marleen andis palli, mingi eseme, mis tal seljas oli ja selle värvi. Lisaks pidi laps veel nimetama mingi asja, mis sama värvi on. Näiteks “kollane päike” või “sinine taevas”. Kolmandas voorus pidid lapsed territooriumilt otsima 15 erinevat värvi asja ja pärast seletama, et mis värvi asju nad leidsid. Lastele valmistas kõige rohkem keerukust värviga seostuva asja ütlemine.

Särakrõllid:

14. aprillil tähistatakse Eestis rahvusvahelist õuesõppepäeva. Vanasti tuli sel päeval kindlasti minna põllule, aga kuna meil oli veel regi rautamata ja rehad, luuad ka veel kuuris tukkumas, siis otsustasime oma kevadhooaega alustada asfaldijoonistustega ja tööriistadeks valisime kriidid. Kuna südamenädal ja õuesõppepäev langesid kokku ühele nädalale, siis kogunesidki Särakrõllid oma hoovile, et ühendada meeldiv kasulikuga – iga laps valis sobivat värvi kriidi ja ülesandeks oli joonistada asfaldile süda ja kirjutada selle keskele „Minu süda”. Ja peagi kaunistas meie ukseesist rühmatäis värvilisi südameid – iga süda isemoodi ja isikupärane. Me joonistasime ja kirjutasime just täpselt nii nagu teadmised ja oskused lubasid, kuid mis peamine – SEE OLI SÜDAMEGA TEHTUD.

Mängukrõllid:

Igal kevadel tunneme südames, kuidas õu meid meelitab oma rohetava muru, sini-sinise taeva ja sooja päikesepaistega. Teame sedagi, et õuetegevused ja liikumine on kasulikud eelkõige heale meeleolule, meie tervisele. Eriti vahva on kui õppimine toimub väljaspool igapäevast rühmaruumi, soodustades laste enesekindlust ja heaolutunde tekkimist ja kus on lastel raske jääda pealtvaatajaks.Seoses Südamenädalaga toimetas 17.aprillil Mängukrõllide rühm, kus käivad 5-7 aastased lapsed, lasteaia õuealal. Planeerisin lastele 5 erinevat tegevust, mille peaeesmärgiks oli laste keskendumisoskuse ja meeskonnatöö arendamine.

Õues õppimise sissejuhatavaks mänguks võtsid rühmalapsed ringi ning mängisime Õ/M Toiduahel, mille teemaks oli keerulised toitumissuhted kooslustes, vahendiks suur nöörikera.

 

Mängu kirjeldus: Mängijad seisavad ringis. Mängujuht hakkab ringi keskel kasutades nööri siduma mängijaid toitumisvõrgustikku. Mängujuht arendab vestlust, mille sisu oli järgmine: ”Kes oskab öelda mõne siin õuealal kasvava taime nime?” – “Võilill” -“Tubli. Palun preili Võilill, hoia seda nööri otsa oma käes.” ,,Mida võilill vajab?”- ,,Vett”-,,Tubli! Palun Härra Vesi, hoia nööri otsa oma käes”,,Kes veel vajab oma elutegevuseks vett?  ”Hobune!” “Mida sööb hobune?”, ,,Ristikheina” – ”Tubli. Härra hobune, hoia nööri siit sellest kohas, sest sa sõltud preili ristikheina kaunitest õitest.”,,Mida hobune oma eluks veel vajab?”, ,,Sõpru”. Selliseid küsimusi esitades ja kombineerides uute elementidega, saab üles ehitada terve toitumisvõrgustiku, mis kirjeldab ümbruskonda ja rikastab teadmisi ning arendab üldistamisoskust.

Teiseks mänguks oli Õ/M Värvilised puu- ja köögiviljad. Vahenditeks erivärvilised puu- ja köögiviljad ja suured kiletatud geomeetrilised kujundid. Sorteerimine toimus teatevõistlusena värvide järgi, samal ajal kordasime ära geomeetriliste kujundite nimetused.

Mängu kirjeldus: Lapsed loendavad end kaheks võistkonnaks. Kastides on ühesugused ja värvilised puu- ja köögiviljad. Murule on rivvi asetatud erivärvilised geomeetrilised kujundid. Teatevõistlusena mõeldud mäng, kus võtad ühe puu- või juurvilja, joostes viid vastavat värvi kujundile, jooksed tagasi ja annad plaksu järgmisele lapsele. Mäng kestab nii kaua kui palju on toiduaineid ja kumb võistkond esimesena lõpetab.

Kolmandaks tegevuseks sai Õ/M Toidu kogumine, kus kujunes toiduvaliku oskus ja kinnistusid teadmised toiduainete rühmitamisest. Vahenditeks olid kaardid erinevate toiduainete piltidega, võimlemisrõngad ja sildid toiduainete rühmade nimetustega.

Mängu kirjeldus: Lapsed loendavad nelja rühma, iga rühm saab endale kodu, mis olid paigutatud mänguväljaku servadesse. Mänguväljaku keskele on paigutatud erinevad maiustuste, puu- ja köögiviljade, liha-ja piimatoodete ja teraviljatoodete kaardid. Mängujuhi märguandel hakkavad lapsed ükshaaval toitu valima ja viivad enda meelest õigesti valitud toiduaine oma pessa. Järgmine laps läheb alles siis, kui eelmine laps on tagasi jõudnud ja vahetuse järgmisele edasi andnud. Mängu lõppedes kontrollib mängujuht koju viidud pildid. Kui on midagi valesti, siis otsitakse õige pilt teiste kodudest üles ja toimub arutelu.

Neljandaks tegevuseks sai L/M Kalapüük. Rääkisime alustuseks kala tervislikkusest ja vahenditeks riputusaasadega suured kalad. Toimus kalade nn püüdmine üksinda või sõbra abiga, kuna kalu oli riputatud ka kõrgematele kohtadele. Mängu lõppedes loendatakse kalad ära.

Mängu kirjeldus: Mängujuht riputab kalu igale poole mänguväljaku piires ja annab võimaluse neid ükshaaval püüda. Kellel kõige rohkem, see ongi mängu võitja.Viiendaks mänguks olime mõelnud lugemismängu-Inimese kehaosade tundmine.Vahenditeks sai võetud eelmisel päeval joonistatud suur pilt inimese kehast ja sildid kehaosade nimetustega. Kurb oli, et aina tihedamaks muutunud vihma tõttu hakkas vildikatega joonistatud inimkuju värvid laiali valguma. Lisaks ei soovinud õpetaja, et lugemiseks mõeldud sildid saaksid läbimärjaks. Seega viimasena planeeritud õppemäng tuli meil sel päeval küll ära jätta.Õues õppimise lõpetuseks moodustasime lastega südamekujulise terviseringi. Õppida on nii tore, kui see pakub rõõmu ja süda on terve!

Tõrukesed: 

Südamenädala raames toimusid teisipäeval õppetegevused õues. Ilmataat ei tahtnud meie tegemisi soosida, kuid ega väike vihm meid takista. Leidsime sobiva paiga paviljonis ja matemaatika võis alata. Olime seadnud eesmärgiks mõõta läbitud vahemaid ning märkida tulemused tabelisse. Algatuseks ennustasime silma järgi kui kaugel asuvad pärna- ja pihlapuu. Edasi jätkus reaalne töö: mõõta vahemaa sammudega ja märkida see paberile. Vahva oli jälgida laste arutelusid oma paarilisega  ning oh imet: mõned pakkumised olid täitsa täppi läinud. Tulemused tulid siiski täitsa erinevad. Arutelu käigus selgus, et kõikide laste sammude pikkus ongi erinev. Jõudsime järeldusele, et täpse mõõtmise tulemuse saamiseks vajame mõõtevahendit. Lõpetuseks mängisime mälu treeninguks „Lähen reisile ja võtan kaasa…” mängu. Vihmane tegevus pakkus kõigile palju lusti ja rõõmu.

Meie lasteaias oli äärmiselt vahva õuesõppe päev ja toredaid sündmusi täis südamenädal.

Kiidusõnad õpetajatele, lastele! Ja nagu öeldakse, pole halba ilma, on vaid mittesobilik riietus.