Külas põhjanaabritel Soomes

30.10.2017- 03.11.2017 osalesime Nõo lasteaia esindajatena rahvusvahelise NordPlus Junior koostööprojekti „Viva la Musica!“ kohtumisel Soomes. Projektis osalesid neli riiki: Leedu, Eesti, Island ja Soome. Viimane kohtumine projektis osalejatega toimus Soomes.

Saabusime Forssasse õhtul, kus tutvusime ja õhtustasime teiste riikide esindajatega.

Järgmise päeva hommikul algas sõit Forssa muusikainstituuti, kus külastasime beebikooli tundi. Lapsed olid vanuses 1-1,5a. Väga palju kasutati tegevuses erinevaid muusikainstrumente ja muid mängulisi vahendeid. Tegevus oli mänguline ja kestis 0,5 tundi. Edasi tutvustati meile instituudi maja, mis koosnes erinevatest osakondadest: kunsti- ja muusikakool, lasteaed, muuseum, kultuurikeskus. Keskuse ülemisel korrusel asus muusikakool ja alumisel korrusel lasteaed. Rühmi oli 5 ja igas rühmas oli 20 last. Lasteaias tegutses meediaõpe, milles osales 10 last. Iga eelkooliealine laps sai lasteaia poolt i-padi. Lasteaeda sisenemiseks on igal lapsel ja töötajal kaelas magnetvõti, millega registreeritakse hommikul lasteaeda saabumine ja õhtul lasteaiast lahkumine. Rühmaruumid olid jagatud erinevateks keskusteks. Igas keskuses oli üks õpetaja, kes tegeles lastega.

Järgmisel päeval külastasime Teerimäki lasteaeda. Lasteaed asus kaunis looduslikus kohas, mäe nõlval. Õueala asub erinevatel tasapindadel, mida ilmestasid suured kivid. Maja oli väike, 3 rühmaga – Leevikesed, Sinitihased (3-5a. lapsed), Rasvatihased (6-7a. lapsed). Leevikeste rühmas töötavad 2 assistenti ja 2 õpetajat, Rasvatihastes 3 assistenti ja 2 õpetajat ning Sinitihastes 3 assistenti ja 1 õpetaja. Lasteaias käivad ka erivajadustega lapsed (ratastoolis) ja 1 laps oli ka sõjapõgenik Süüriast. Vastu võeti meid soojalt ja sõbralikult ning lapsed esinesid meile lauludega.

Õhtu lõpetuseks külastasime loodusmuuseumi ja veekeskust Forssas.

Kolmapäeval tutvustati meile Lohja kaevandust. Erilise elamuse pakkus maa-alune valgusmuusika Sibeliuse sümfoonia „Finlandia” saatel, mis kestis 8 minutit. Edasi viis meid sõit Sibeliuse Akadeemiasse. Toimus muusikaline koolitus, mille viis läbi Soili Perkiö, kes on muusikakoolituse lektor ja helilooja. Tegime erinevaid rütmilisi- ja liikumisega seotud tegevusi. Tunnist võtsid osa ka akadeemia tudengid. Peale koolitust oli väike ekskursioon akadeemias. Sibeliuse Akadeemia on Soomes ainus muusikakõrgkool, mis on ka Euroopas üks suurimaid.

Järgmisel päeval külastasime Saastamala muusikakooli, kus toimus beebikool meie vastuvõtja Jolanta  juhendamisel.

Edasi viis meid sõit Stormi lasteaed-algkooli. Vastu võttis meil kooli direktor, kes tutvustas meile maja. Koolimajas asub raamatukogu, mida saavad külastada ka ümbruskonna inimesed. Maja on väga kena, milles on kaasaegse tehnikaga õpperuumid (puutöökoda, muusikaklass, võimla, käsitööruum). Kolletiiv on noor ja seal töötab palju meesõpetajaid.

Päeva lõpetuseks külastasime Tampere Püünikki vaatetorni, kus avanes kaunis vaade igas suunas Tampere linnale.

Õppereis lõppes meie võõrustaja Jolanta kodus, kus viisime läbi ka muusikalised tegevused ning nautisime õhtusööki.

Projekti „Viva la musica” viimane kokkuvõte toimus Soomes koos osalistega Eestist, Lätist, Leedust ja Islandilt.

Annika Rosenthal ja Kersti Kuningas