Mu Eestimaa on tilluke, kuid ta on armas minule..

Sellise õppeaasta lause valis meie lasteaed eelseisvaks aastaks. Eks ikka selleks, et rohket tähelepanu pöörata eelseisvale kodumaa sünnipäevale. Aasta lausest ja Eesti 100 – ndast sünnipäevast ajendatuna valmisid laste ja  õpetajate koostöös teemakohased plakatid. Suuremates rühmades korraldasime viktoriini  ,,Kaugemalt lähemale“, mis sisaldas küsimusi Eesti, oma kodukoha Nõo ja lasteaia kohta.

Tõrukeste rühma lastelt tulid vastused nii kiirelt, et raskusi oli kirja panemisega. Siit nähtub, et koolieelikud on usinalt teadmisi kogunud. Kõikide rühmade lastel olid Eestimaast, Nõo alevist ja lasteaiast laialdased teadmised.

Nõo asutustest mainiti poodi, seal ju igapäevaselt käiakse. Nimetati ka kooli ja muidugi lasteaeda. Enamus lastest teavad, mis on nende rühma nimi, kuigi vahel läheb endalgi selle krõllitamisega keel sõlme. Lapsed teavad nimepidi inimesi, kes nendega igapäevaselt tegelevad. Saime teada, et meie metsades pesitsevad sellised toredad linnud nagu puulõikur, suitsulind ja varas lind ning, et Eesti järgmiseks rahvuskalaks võiks olla kuldkala.

Tore oli vaadata, kuidas rühma õpetajad oma  lastele kaasa elasid. Viktoriini lõppedes ütles üks rühma õpetaja:,, Ma loodan, et lapsed oma teadmistega rühmale häbi ei teinud!“  Ega teinudki, sest kõik vastused olid õiged ja nutikad.

Rühmade valmistatud plakatite näituse eksponeerisime lasteaia koridoris. Plakatid olid väga erinevad. Mõned olid joonistatud, mõned meisterdatud. Iga plakat oli isikupärane ja just oma rühma nägu. Plakatitel kajastusid laste oskused ja õpetajate loovus.

Aitäh kõikidele!

Eestimaa olemuse on väga hästi kirja pannud lastekirjanik Aidi Vallik oma luuletuses

,,Väike kodumaa“

Kodumaa on metsa sees

ja suure mere hõlmas,

piir on maas ja piir on vees

ja otse rannanõlvas.

Sellepärast kodumaal

ei eksi keegi ära:

vaevu kaotsi minna saad,

kui juba oled päral.

Kui maa on väike, jagub ju

ka rohkem valgust, päikest.

On kodutunne väga suur,

kui kodumaa on väike!

Head Eesti Vabariigi sünnipäeva meile kõigile!

Õpetaja Kaja Lilla