Dokumendiregister

 

Nõo lasteaias on kasutusel dokumentide avalikustamiseks EKIS infosüsteemi DOKUMENDIREGISTER

Otselingid dokumentidele leiate siit:

Nõo lasteaed Krõll kodukord alates 19.02.2019

Hoolekogu protokollid 

Nõo lasteaed Krõll põhimäärus

Nõo lasteaed Krõll sisehindamise aruanne 2013

Nõo lasteaed Krõll arengukava 2017-2019

Määrus nr 66 Nõo LA Arengukava kinnitamine

Nõo lasteaed Krõll õppekava

Lapsevanemate rahulolu 2015

Soovi korral on lapsevanemal võimalus tutvuda dokumentide ja nende lisadega lasteaias.

Leave a Reply