Mängukrõllid Pokumaal

Septembrikuus oli meie rühma lastel võimalus käia Pokumaal. Meid ootas paari tunnine sisukas programm ,,Saame Pokudega sõbraks”. Programmi eesmärk oli õppida silmaga nähtavalt, kõrvaga kuuldavat ja käega katsutavat. Lisaks kujundada lastel vaatlusoskust, rikastada fantaasiat, õpetada loodust tundma ja seda hoidma.                                                                                  

Meile tuli bussi vastu giid Külli, kes tegeles lastega kogu seal oldud aja jooksul. Alustasime tema juhendamisel oma rännakut metsa matkarajal, kus vaatlesime puid ja taimi, rääkisime aastaaegadest ja otsisime loodusest meisterdatud kratte ning kujutletavaid tähti. Kõigile suureks rõõmuks jõudsime seejärel loomaaediku juurde, kus tutvusime koduloomade- ja -lindudega. Nägime seal küülikuid, lambaid, parte, kalkuneid ja hanesid ning meie laste rõõmuks võisime neid ka sööta ja silitada. Liikusime seejärel loomade ja lindude juurest edasi aida platsile, kus toimus lastele vahva liikumismäng  ja käisime püstkojas vaatamas, kuidas vanasti elati.

Jalutuskäik tehtud, jõudsime Pokukotta, kus Külli meile tutvustas pokuraamatu tegelasi ja pajatas toredaid lugusid Edgar Valterist. Kuulasime erinevaid linnulaule ja nautisime kunstniku värviküllaseid maale. Lisaks said lapsed proovida pokukostüüme ja otsida salakäike ning kassi käpajälgi.

Kokkuvõtteks toimus meil vahva väljasõit, sest saime tuttavaks nii looduslike pokude kui muinasjutu pokudega ning silitada loomi ja linde.  Lasteaeda tagasi jõudes olime küll väsinud, kuid hoopis suuremate teadmiste ja kogemustega kui sinna sõites.

             

Mängukrõllide õpetaja Algi Vals