Lasteaia õueala arendusest 2017

Tähelepanelikud vaatlejad on märganud, et Nõo lasteaia õuealal on toimunud muutusi. Oleme asunud etapiti teostama lasteaia mängualade väljaarendamist.

Lasteaia õuealalt eemaldati kevadiselt soojal talvepäeval mitmed pikkade aastate jooksul oma töö ära teinud  atraktsioonid -vahendid (rauast ronila “Rakett”, rauast kahekohaline kiik, rehvid, pingid, rauast pesukuivatusrestid  ja vaibakloppimise puu).

Koostöös Vallavalitsusega korraldati hange osade uute  atraktsioonide  hankimiseks ning paigaldamiseks lasteaia õuealale (mängumajakesed, pink-hoiukastid ja sõimeala atraktsioonid). Hanke põhjal osutus koostööpartneriks Atix OÜ.

Sõimeala väljaarenduseks oli vajalik drenaažtorude paigaldamine ja pinnase ettevalmistus. Pinnasetöid teostab Brevell OÜ. Sõimeala piirdeaia paigaldajaga on kokkulepe sõlmimisel.

Tänaseks on OÜ Atix poolt pakutavad atraktsioonid  juba valdavalt paigaldatud.

2017 aasta eesmärk on suve lõpuks arendada välja lasteaia sõimeala 1.5-3 aastastele lastele (sh valmistada ette pinnas, paigaldada atraktsioonid ja piirdeaed), hankida ja paigaldada  õuealale eskiisprojektis kavandatud mängumajakesed, parendada kogu õuealal liivakastide seisukorda (paigaldada paar liivakasti, vahetada liiv ning võtta kasutusele liivakastikatted).Võimalusel paigaldada osaliselt atraktsioonide alla turvamatid.

Kokku on kavas lasteaia 2017 aasta eelarvest õueala vahenditele kulutada  28 000 eurot.

2016 aastal kulus lasteaia eelarvest  Atix OÜ poolt võidetud hanke sissemakseks 13 961 eurot . Õueala arendustööde järgmised etapid on kavas 2018 ja 2019 aastal.

Paigaldatud mängumajakesi saavad lapsed juba uudistada. Loodame, et sügisel 2017 avame sõimelastele õuealal mängimiseks neile kohandatud ala.

Kristi Voore

11.05.2017