Lasteaiakoha taotlemine

Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase avalduse alusel, mis esitatakse ühe, vanema poolt lasteaia direktorile. Avaldusele lisatakse koopia lapse sünnitunnistusest.

Lasteaiakoha taotlemisel lugege läbi laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljarvamise kord Nõo vallas.

 

 

Leave a Reply