Renoveerimised 2016

Suvi 2016 möödus Nõo lasteaias rõõmurohkelt, sest Nõo valla eelarvest  eraldatud vahendite eest renoveeriti täielikult nelja rühma tualettruumid (Naerukrõllid, Tõrukesed, Kallikrõllid, Mängukrõllid). Tualettide senine seisukord pärines suuresti lasteaia algusaastatest (1981a), mistõttu saab ruumide muutust nimetada totaalseks.

Riigihanke tulemusel osutus  tööde teostajaks OÜ Agretten. Kvaliteetselt tehtud tööga võib igati rahule jääda – tööd sujusid plaanipäraselt ning teostamise käigus arvestati lasteaia vajaduste ja ettepanekutega.  Sama hanke raames vahetati välja kahe rühma kööginurgad (Mängukrõllid, Kallikrõllid).

Suvel teostati lasteaias veel mõningaid töid, mis on samm laste kasvu- ja töötajate töökeskkonna  kaasaegsemaks, hubasemaks ning turvalisemaks muutmisele.

Naerukrõllide rühmas eemaldati mängu- ja magamisruumi eraldav kergsein ning teostati põrandavahetus vana põranda ulatuses. Avardunud rühmaruum  mitmekesistab selle kasutusvõimalusi. Tõrukeste rühmas vahetati mänguruumi põrand ja köögimööbel.

Särakrõllide rühmas, mis avati sügisel 2015,  osutus vajalikuks vahetada hiljuti paigaldatud PVC kate parketi vastu, sest kevadel teostatud õhuanalüüside ja seejärel teostatud muude analüüside tulemusel ilmnes paigaldatud katte sobimatus konkreetsesse ruumi.

Eelpool kirjeldatud töödega samaaegselt tehti ettevalmistusi  ja teostati projekteerimistöid personali töö- ja puhkeruumi väljaehituseks. Kavandatav ruum mitmekesistaks lasteaia töötajate töötingimusi, võimaldades korraldada töökoosolekuid, töögruppide tööd, lapsevanemate nõustamist, koostööpartnerite võõrustamist selleks sobivates tingimustes. Ruumi luuakse töötajatele võimalus puhkehetkedeks. Samuti kavandatakse väljaehitatavat ruumi kasutada spetsiifiliste rühmategevuste läbiviimiseks (toidutegevused, meediakasvatuse tegevused).

Teostatud, ja käesoleval aastal veel kavandatud tööd finantseeritakse valla omavahenditest. Investeeringute kava kohaselt eraldati Nõo valla poolt lasteaiale 2016 aastaks 90 000 eurot.

Pilte enne renoveerimist …
 ja pärast renoveerimist.