NordPlus Junior “Viva la Musica!”

Nõo lasteaed Krõll osaleb  perioodil september 2016- november 2017  rahvusvahelises NordPlus Junior programmi koostööprojektis “Viva la Musica!”

Projekti rahastatakse Läti NordPlus Junior programmist.

Projekti eesmärk on  pedagoogide rahvusvaheline kogemusvahetus teemal muusika koolieelse lasteasutuse õppekavas ja õppetegevustes.

Kõikidel projektikohtumistel käsitletakse muusika kasutamist ja lõimimist erinevates õppekava valdkondades. Korraldatakse töötube, vaadeldakse tegevusi kohapeal, esitletakse ettekandeid kogemustest.

Projekti raames külastab veebruaris 2017 Nõo lasteaeda partnerasutuste rahvusvaheline  delegatsioon.

Teised projektikohtumised saavad toimuma partnerite juures Leedus, Lätis, Soomes, Islandil.

Esimene projektikohtumine toimub juba 24-28 oktoobril 2016 Leedus, Kelme lasteaias “Kulverstukas”, kus osaleb kaks Nõo lasteaia töötajat.

Projektis osalejate transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud ning rahvusvahelise delegatsiooni vastuvõtukulud kaetakse Läti NordPlus Junior programmi poolt Nõo lasteaiale eraldatud vahenditest, kogusummas 6231 eurot.

Põnevat koostööd!

 

Kristi Voore
Nõo lasteaed Krõll direktor
NordPlus Junior projekti “Viva la Musica!” kontaktisik Eestis
 
 

24.10-28.10.2016 kohtumine Leedus,  lasteaias Kulverstukas

27.02.17-03.03.17 kohtumine Eestis, Nõo lasteaias Krõll

12.06-16.06.2017 kohtumine Islandil, lasteaias Fifusalir

21.08-25.08.17 kohtumine Lätis, lasteaias Smarde

30.10-03.11.2017 kohtumine Soomes, Forssas