Lasteaia õueala arendus

AS Kobras maastikuarhitektid on koostanud Nõo lasteaia Krõll mängualade eelprojekti, mille eesmärk on lasteaia õuealal paiknevate mänguatraktsioonide ümber paigutamine ja uute atraktsioonide projekteerimine vastavalt laste vanuserühmade vajadustele. Lisaks on kavandatud alale spordi- ja liiklusõppeväljak.

Eelprojektile tuginedes teostatakse tulevikus Nõo lasteaia õueala arendustööd.

Lasteaia mängualade projekteerimist finantseeriti Siseministeeriumi poolt Nõo vallale eraldatud vahenditest.

Avaldame siinkohal põhijoonise ning liiklusala skeemi  ja spordialal paikneva “Elutee” skeemi. Projekti seletuskirjaga on võimalik tutvuda lasteaias.

Nõo lasteaia mängualade põhijoonis

 Liiklusala skeem

Elutee skeem

Loe veel:

Lasteaia õueala arendusest 2017