Rattapäev!

Maanteeamet toetab Nõo lasteaia liiklusohutusalase projekti “Rattapäev!” teostamist.

Projekti põhieesmärk on tagada Nõo lasteaia lastele liikluskasvatuse raames ratturina liikleja õpetuse korraldamine.

Projekti raames hakatakse lasteaias rühmade kaupa korraldama rattaõppepäevi. Liikumisõpetaja Helen kavandab aiarühmadele alates 4. eluaastast koostöös rühmaõpetajatega esimeste rattaõppepäevade läbiviimist juba kevadel 2016.

Projekti käigus hangitakse lasteaeda ratturina liiklemise õpetuseks vajalikud vahendid (valik jalg-, tõuke- ja jooksurattaid, samuti küünarnuki-, põlve- ja randme kaitsmed ning kiivrid).

Projekti läbiviimine on üks osa lasteaia liikluskasvatuse valdkonna korraldamise tingimuste parendamisest.