Spordipäev

 20. septembril toimus lasteaia hoovis sügisene spordipäev. Traditsioonilisel spordipäeval ei tee me traditsioonilisi spordialasid vaid iga kord üritame lapsi üllatada. Sellel korral pidid lapsed läbima oma rühmaga 6 punkti. Iga punkti juures oli üks ülesanne. Lapsed pidid viskama täpsust, jooksma nii osavuse peale kui ka pikemat distantsi, hüppama paigalt kaugust, „Korjama kartuleid“ ning veeretama palle kurikatele pihta. Kui ülesanne oli sooritatud, tuli otsida punkti juurest üks täht ja see mõistatusse kirjutada. Kui kõik punktid oldi läbitud ja tähed kokku korjatud, oli vastuseks auhind.

            Peame oluliseks, et kõik lapsed naudiksid sportimist ja võtaksid ülesannetest rõõmsalt osa. Seetõttu ei toimu aladel eraldi arvestust ega parimate premeerimist. Meie lasteaias on kõik esikoha väärilised!

Liikumisõpetaja Helen Klaos