Rühmaruumide rekonstrueerimine ja muud suvised toimetused 2015

Nõo lasteaias Krõll on möödunud suvi tegusalt. Kui reeglina on suviti lapsi vähe ja majas tavapärasest vaiksem, siis sel suvel oli lasteaed pidevalt sagimist täis, sest lisaks lastele oli majas toimetamas mitmeid töömehi. Nii, et polnud harvad päevad, kui võis naljatledes öelda, et majas on täiskasvanuid rohkem kui lapsi ja mehi tunduvalt enam, kui naisi – mis pole ka lasteaias tavapärane.

 

Maja ühes tiivas ehitati välja ruumid lasteaia 8nda rühma tarvis, eesmärgiga tagada kõigile valla eelkooliealistele lastele lasteaiakoht, saada algaval õppeaastal kõik Nõo lasteaia lapsed ühte majja ja tagastada Nõo Päevakeskusele kolm aastat Nõo lasteaia lastehoiurühma kasutuses olnud ruumid.

2015/2016 õppeaastat alustame 8rühmalises majas. Uues rühmas nimega Särakrõllid on kohta kasutamas 20 3-4 aastast last.

Ehitustöode teostamise hanke võitis ja töid teostas Raian OÜ. Rühma väljaehituse maksumuseks kujunes 42 452 eurot. Uue rühma ruumide rekonstrueerimist toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus regionaalsete investeeringutoetuste programmist 31 956 euro ulatuses. Nõo valla omaosaluseks kujunes 10 496 eurot.

Rühmaruum ehitati vana köögi ja santehnilise ruumi asukohale. Tööde hulk oli mahukas – alates köögi ventilatsioonisüsteemi ja osade seinte väljalõhkumisest, mõne seinaava kinniehitamisest, põrandate ülesvõtmisest ja uute valamisest, rühma tualetiruumi väljaehitamisest kuni kogu rühmaruumi lõppviimistluseni. Valminud ruumidesse soetati lasteaia eelarvest uus mööbel, kööginurk, aknakatted ja mitmeid mänguvahendeid.

Säravate Särakrõllide juures on kolmapäeval, 23. septembril, ajavahemikul 15.30 -18.00 uksed avatud kõigile huvilistele, kes soovivad uut rühma uudistama tulla.

Maja teises tiivas toimetas suvel Deckol OÜ, eesmärgiga renoveerida kahe rühma tualettruumid, lisaks lõhkuda välja vanad kööginurgad kolmes rühmas ning valmistada ette pind uute kööginurkade paigaldamiseks. Tööde teostamist finantseeris Nõo vald 26 099 euro ulatuses. Lasteaia eelarvest soetati maja sellesse tiiba kööginurgad kolme rühma. Augustikuu keskpaigaks olid tööd valmis ja nädal hiljem, nii nagu plaanitud, avasime kõik rühmad.

Täname tööde teostajaid, rahastajaid ja Nõo vallavalitsust lasteaia kasvukeskkonna avardamise ja kaasajastamise eest!

 

Kristi Voore
Nõo lasteaia direktor