Tentel ja Pizarro

Esmaspäeval, 02. märtsil kohtusid koolieelikud lasteaia saalis afganistaani hurt Tenteli ja hispaania galgo Pizarro`ga.

Tentel ja Pizarro on lugemiskoerad.

Tenteli perenaine, Jane rääkis lastele koertest üldiselt, võõra koeraga suhtlemisest ning lugemiskoera rollist.

Lastel oli võimalik koerale lugeda.

Lapsed nägid Tentelit kuuletumas perenaise antud korraldustele: “istu”, “lama”, seisa  tagumistel käppadel.

Tentel demonstreeris lastele oma vihmase ilma riietust.