Õpirändel Itaalias

Teine õpiränne projekti Learn from colleague! raames toimus 5-12 oktoobril 2014 Itaaliasse, Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure lasteaedadesse.

Õpirändel osalesid vanemõpetaja Kaja Lilla, õpetaja abi Natalja Viilu  ja õppealajuhataja Kristi Voore. Selgi korral oli rändajatel sama sihtkoht, kuid lähtuvalt oma  igapäevatööst igal osalejal erinevad eesmärgid.

Rändajad jagasid oma kogemust kolleegidega 22.oktoobril Nõo lasteaias toimunud loengul.

Meie lasteaia koridorist leiate õpirännet kajastava pildigalerii.

Lühiülevaadet kogemusest saate lugeda allolevast artiklist.

Kristi Voore
Projekti koordinaator, lasteaia õppealajuhataja
 
 
Õpiränne Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure sse
 
Külastasime oktoobri teisel nädalal Itaalias, Santa Margherita Ligures asuvat kolme lasteaeda ja kooli esimest ning teist klassi. Projekti tegevused kavandas ja korraldas Nõo lasteaia õppealajuhataja Kristi Voore ning vastuvõtu eest Itaalias kandis  hoolt rahvusvahelise koostöö kogemusega sealse põhikooli inglise keele õpetaja  Ester Campodonico.
Mingil moel  on ju kõik lasteaiad maailmas sarnased, siiski leidsime  Itaalia lasteaias palju õppimisväärset ja meile harjumuspärasest erinevat.
Santa Margherita Ligure piirkonna  munitsipaalkoolid ja lasteaiad kuuluvad ühtse juhtimise alla. Külastatud haridusastus hõlmab kolme lasteaeda, kus käivad lapsed vanuses 3-5 aastat;  kolme algkooli, kus käivad lapsed vanuses 6-11 aastat ja  kolme põhikooli, lastele vanuses 11-14 aastat. 
Juhtimist koordineerib üks direktor, kellele on  majandusvaldkonda haldamisel toeks majandusjuhataja. Koolid ja lasteaiad asuvad eri hoonetes. Vahemaad on valdavalt jalgsi läbitavad.Näiteks põhikooli aineõpetajad annavad valdavalt tunde kõigis koolimajades.
 
Külastatavas piirkonnas kasutab munitsipaallasteaia kohta kokku ligi 100 last.
1-2 rühmalised lasteaiad asuvad kolmes eri hoones. Üks lasteaedadest on algselt olnud neljarühmaline, kuid laste arvu vähenemise tõttu toimib hetkel selles majas kaks rühma. Igas rühmas on 25 last vanuses 2,5-5, rühmad toimivad liitrühma põhimõttel. Lapsed lähevad kooli 6 aastaselt.
Lasteaiaõpetaja töötab päevas 5 tundi, nädalas 25 tundi. Lasteaed avatakse 8.00 ja suletakse sõltuvalt lasteaiast 15.30 või 16.00.  Õppetegevuste ajal on rühmas korraga kaks õpetajat. Õpetaja abi roll Itaalia lasteaedades on  koristamine ja laste abistamine kätepesul ning tualetitoimingutel. Õpetaja abi ei viibi õppetegevuse ajal rühmatoas, toimetab vaid abiruumides. Samuti ei kuulu tema ülesannete hulka toidujagamine.

Lasteaias pakutakse hommikusnäkki ja  üht põhitoidukorda –  lõunasööki.

Hommikusnäkiks on üks kreeker, mida süüakse hommikuringis. Lõunasöök valmistatakse piirkonna suurima kooli köögis ja tarnitakse sealt termostega lasteaedadesse. Toidutooja katab laua.

Kuna lasteaiapäev on oluliselt lühem meie lasteaiapäevaga võrrelduna, siis lapsed lõuna ajal ei maga.

 

Lasteaedades ei ole ei liikumis- ega muusikaõpetajat, mistõttu viivad rühmaõpetajad kõiki õppetegevusi ise läbi. Ühes külastatud lasteaias oli erivajadustega laste arengu toetamisel rühmaõpetajaid abistamas  eripedagoog.  Reggio Emilia metoodika järgi tegutsedes rakendatakse tegevustes palju laulu- ja liikumismänge ning korraldatakse mitmeid kunstitegevusi ühe päeva sees.  Oluliseks peetakse loovuse väljendamist ja motoorika arendamist.  Õppeprotsessi ja laste tööde tulemusi jäädvustatakse  fotografeerimise teel. Kogutud fotomatrejal edastatakse lapsevanematele.

Meie lasteaiast  erinevalt kannavad Itaalia lasteaias õpetajad tööl põllesid ning lapsed ühtset vormiriietust – kitleid oma riiete peal. Tüdrukutel roosad kitlid, poistel sinised, ikka selleks, et oma riided puhtad püsiks  ja pöörataks laste riietuses vähem tähelepanu moetrendidele-brändidele.

Igas lasteaias on nn raamatukogu nurk, kust lapsevanemal on kohustus nädalavahetuseks koju raamat laenutada, see lapsele ette lugeda ning esmaspäeval tagasi tuua.

Kui laps lõpetab lasteaia ja läheb kooli, tehakse kahe aasta jooksul tihedat  koostöö lasteaia ja kooli ühisprojektide kaudu. Nii püütakse  jälgida ja toetada lapse üleminekut lasteaiast kooli. Projektidel on lasteaia õppetegevuses oluline roll. Iga kahe kuu tagant saavad kõikide lasteaedade õpetajad kokku, kavandamaks järgneva perioodi projekti (teemat) ja sellest lähtuvalt õppetegevusi.

Oma tööd ja selle tulemusi nautivad, energilised, rõõmsameelsed kolleegid andsid meilegi kaasa väikese osa itaallaste temperamendist ning  häid mõtteid ja ideid oma edaspidises töös kasutamiseks.

Rändajad Natalja , Kaja ja Kristi