Loodusõppe- ja mängurada

Perioodil jaanuar- september 2014 toimus Nõo lasteaias aktiivne õueala kaardistamine ja alal kasvavate taimede määramine.

Projekti tegevuse korraldamiseks lõime töögrupi, kuhu kuulusid  õpetajad Kersti, Tatjana, Anita, Marina, direktor Maire ja õppealajuhataja Kristi. Väljastpoolt asutust oli töögrupi aruteludes kaasatud  tunnustatud loodusretkejuht Mare Linnamägi.

Projekti tegevused koosnesid mitmest etapist:

  • Taimede määramine ja sildistamine
  • Õueala kaardistamine
  • Avamisürituse kavandamine ja läbiviimine
  • Loodusõppe- ja mänguraja juhi varustuse komplekteerimine

Taimede määramine ja sildistamine

Taimede sildistamiseks tuli määrata taimed ja  koostada sildil esitamiseks sobiv tekst.Samuti teha fotojäädvustused taimedest.

Siltide kujundamist ja trükkimist, samuti õuealakaartide loomist  teostas  Kaardiguru OÜ. Kokku sildistati 26 puud-põõsast ja 19 lille – rohttaime. Sildid on küll ilmastikukindlad, kuid pole püsipaigaldatud. See tähendab, et võetakse kasutusele õppetegevuse ajaks.

 

Õueala kaardistamine

Õuealakaardid on erinevad, mistõttu toimus nende kujundamine kahes osas. Esiteks valmis õuealakaart õuealale paigaldamiseks ja seejärel õuealakaart siseruumi paigaldamiseks. Lasteaia õuealakaartide loomisel tegi töögrupp aktiivset koostööd partneritega Kaardiguru OÜ-st.

 

Avamisüritus

Avamisüritusel oli iga rühma meeskonnal ülesanne viia  töögrupi poolt loositud puu juures lastega läbi mänguline  õuesõppetegevus.

Üritust ilmestasid raja avamine, abiliste tänamine, laste laul, tants ning tegelased Orav  ja Krõll. Osalejaid said meeneks projekti tunnuslause ja Krõlli pildiga helkuri.

Pealtvaatajatele oli laste õuesõppetegevuse ajal loodud võimalus lahendada loodusraja  ristsõna.

Avamisüritust jälgis  Nõo Valla lehe reporter M.Pensa, kes kajastab ettevõtmist lehe oktoobrikuu numbris.

Loodusõppe- ja mänguraja juhi varustuse komplekteerimine

Loodusõppe- ja mängurada on mõeldud kasutamiseks aastaringselt. Toetamaks õuesõppetegevuste kavandamist ja läbiviimist rajal, komplekteerisime raja juhi vahendid. Vahendite hulka kuuluvad muuhulgas ka  binokkel, kompass ja  mikroskoop. Need vahendid on kindlasti abiks looduse uurijate avastamisretkedel.

Loodusõppe- ja mänguraja läbijad kannavad rohelisi puhve, millele trükitud projekti tunnuslause “Tunnen ja hoian loodust!” ning Krõlli pilt.

 

Projekti tulemusel on Nõo lasteaed Krõll õueala ja taimestik kaardistatud ning õpetajate ja laste ootel aktiivseks õuesõppeks.

Täname Keskkonnainvesteeringute Keskust projekti “Loodusõppe- ja mängurada” toetamise eest!

 

Kristi Voore

Nõo lasteaed Krõll õppealajuhataja