Hoolekogu koosolekud

2019/2020 õppeaasta

Lasteaia hoolekogu saab kokku teisipäeval,  01. oktoobril 2019 kell 17.15 lasteaias.

Päevakord:
1. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine
2.Toiduraha soodustuse määramise komisjoni liikmete kinnitamine
3. 2019/2020 õppeaasta info, õppealajuhataja L.Randmer
4. Toidupäevamaksumus ja kohatasu K.Voore
5. 2020 a eelarve taotlusest K.Voore
6. Eelinfo sisehindamise aruande ja arengukava koostamise kohta
7. Kohapeal algatatud küsimused

Hoolekogu koosolekule järgneb Toiduraha soodustuse määramise komisjoni koosolek.

2018/2019 õppeaasta hoolekogu koosolekute protokollid
  1. Hoolekogu protokoll 03.10.2018
  2. Hoolekogu protokoll 19.02.2019
  3. Hoolekogu protokoll 09.04.19
2017/2018 õppeaasta

1. Hoolekogu protokoll 03.10.2017

2. Hoolekogu protokoll 16.02.2018

3. Hoolekogu protokoll 03.04.18

4. Hoolekogu protokoll 12.04.18

2016/2017 õppeaasta

1. Hoolekogu koosoleku protokoll 03.10.2016

2. Hoolekogu koosoleku protokoll 30.01.2017

3. Hoolekogu koosoleku protokoll 27.03.2017

2015/2016 õppeaasta 

1. Hoolekogu protokoll 29.09.2015 

2. Hoolekogu koosolek 18.11.2015

3. Hoolekogu koosolek 28.01.2016

4. Hoolekogu koosolek 10.05.2016

2014/2015 õppeaasta

1. Hoolekogu protokoll_30.09.2014

2. Hoolekogu protokoll 01.06.2015

2013/2014 õppeaasta

1. Hoolekogu protokoll_19.09.2013

2. Hoolekogu protokoll_27.11.2013

3. Hoolekogu protokoll_03.02.2014

4. Hoolekogu protokoll_29.05.2014

5. Hoolekogu protokoll_04.08.2014

Comments are closed.