Tulest targem

Nõo lasteaed osales 05.11.2013 päästeameti projektis  “Tulest targem”. Päästekomando käis koolieelikute rühmas, rääkis tuleohutusest, suitsuanduritest, käitumisest tulekahju korral ning näitas tuletõrjujate töövahendeid. Õuel said kõik huvilised päästeautoga tutvuda.