Projektid

Mitmekesistamaks õppe-ja kasvatustegevust panustame õppekava täitmist toetavale projektitegevusele. Samuti peame ülioluliseks  lisavahendite leidmist lasteaia õpi- ja kasvukekkonna kaasajastamiseks erinevate fondide ja programmide kaudu.

Juba teostunud ja teostamisel olevate projektide kohta saate lugeda rippmenüüs või allolevate linkide kaudu.

 Õppekava mitmekesistavad projektid

 Rahvusvahelised projektid

 Renoveerimise, rekonstrueerimise projektid

Comments are closed.