Koolivaheajal koolis

Kui Särakrõllid ja Mängukrõllid koolimajja jõudsid oli koolivaheaeg juba alanud…

Jah, samal ajal kui koolilapsed pidasid koolivaheaega st vaatasid kodus multikaid, mõnulesid spaades, käisid kinos ja surfasid Tik-Tokis, siis juhtus selline lugu, et lasteaialapsed käisid hoopiski koolis. Õpetaja Mariliis kutsus lasteaia koolieelikud Nõo Põhikooli kooli mängima ja koolieluga tutvuma.

Kui teater algab garderoobist, siis ka koolipäev algab garderoobist – kui õueriided, kummikud, mütsid ja sallid olid korralikult laiali loobitud ja kindad püüdlikult nagisse riputatud, siis saigi koolimajaga tutvuma minna. Lapsed uudistasid suurt koolimaja, sööklat, raamatukogu ja pikki koridore. Ka kaasasolnud õpetajatel tekkis väike elevus ja meenutati, kus oli nende ajal klass, kes kus nurgas seisis ja millise õpetaja käest näpistada on saadud. See selleks…Klassiruumis leidis iga laps omale esimese pinginaabri, kirjutati etteütlust, arvutati,  meisterdati ja krihvli ja kriidi asemel said lapsed kasutada nutitahvlit. Koolieelikud olid väga tublid – kuulasid, vaatasid ja lõpuks oskasid ka kätt õigel ajal tõsta.

Kaks tundi möödus linnulennul. Kui kõik tähtsad tegevused said tehtud, siis võisid lapsed lõõgastuda ja natuke mängida vahvalt sisustatud lebonurgas.

Tagasisides ütlesid lapsed, et neile meeldis kõige rohkem koolimaja, söökla, raamatukogu, robootikaklassi uks, nutitahvel ja vaikuse nurk.

Ka meie õpetajatena saime väga vajalikku infot oma rühma koolieelikute kohta st, et kui valmis nad kooliks on või peavad veel natuke küpsema. Lisaks saime teada, et millele veel tähelepanu pöörata.  Lastele on vaja kinnistada just sotsiaalseid oskusi – kannatlikkus, kuulamisoskus, elementaarsed viisakusreeglid ja korraharjumusi.

Igatahes oli väga tore ja asjalik päev. Siinkohal soovime tänada õpetaja Mariliisi, kes sellise vahva päeva meile korraldas ja ettepanekuna võikski selline päev saada iga-aastaseks traditsiooniks, kus koolieelikud saavad käia koolis kooli mängimas.

Kool ise jättis väga ägeda mulje ja meil õpetajatel jäi ainult ohata, et miks küll meie ajal nii ei olnud…Jah, polnud vanasti see rohi midagi rohelisem, ega taevas sinisem…Suur tänu veelkord ägeda päeva eest õpetaja  Mariliisile.

Särakrõllide rühma õpetaja Vaike