Energia

Ressursikulu analüüs 2023

Ressursikulu analüüsiks oleme teinud väljavõtte vee, soojusenergia ja elektri tarbimise mahtudest. Analüüs võimaldab meil leida võimalikke kitsaskohti ja suunata järgnevatel perioodidel vajalike meetmete rakendusele võtmist kulude vähendamist juhtudel, kus see on võimalik ja mõistlik.

ressursside_analuus_2023