Puudumisest teavitamine

Kui laps jääb puuduma, peaks toidult maha arvestamiseks lasteaeda teavitama eelmisel päeval kella 12.00-ks. Kui laps tuleb lasteaeda peale haigust/puudumist, peaks lapsevanem teavitama lapse tulekust eelmise päeval hiljemalt kella 12.00-ks kuna tervishoiutöötaja jõuab siis sellekohase info edastada toitlustajale . Vastasel korral ei saa toitlustaja last esimesel päeval hommikusöögi sööjate hulka arvestada. Palume lapsevanematel  lapse puuduma jäämisest teavitada  eelmisel päeval kella 12.00ks.

 

märts 2017