Õues on tore õppida

14.aprillil oli rahvusvaheline õuesõppepäev ja 18 – 22. aprill oli meie lasteaias südamenädal. Mõlemaid tegevusi ühendades toimus Krõlli lasteaias 20. aprillil suur õuesõppepäev.

Kell 10.30 kogunes lasteaia siseõuele terve lasteaiapere, nii suured kui ka väikesed. Õuesõpe võis alata.

Kokku oli kavandatud 10 erinevat tegevuspesa, neist 7 suurematele ja 3 väiksematele lastele. Sõimerühma laste pesad olid nende enda väikesel aia sees oleval alal ning nemad toimetasid omas tempos. Pisikestel oli hästi tegus hommik, sest enne õuetegevusi oli neil just olnud pesamunade mänguhommik.

Suuremate laste jaoks olid tegevuskeskust jaotatud lasteaia õuealale, nii et kõikidel oleks ruumi erinevate ülesannete täitmiseks.

Tegevused puudutasid enamiku lasteaia tegevusvaldkondi.

Tuletasime meelde geomeetrilisi kujundeid ning proovisime rühmaga neid moodustada.  Loendasime, sorteerisime ja rühmitasime liivakasti vahendeid.

Leidsime lasteaia õuealal kõige kõrgema ja madalama atraktsiooni. Kordasime üle, millised loomad elavad metsas ja millised loomad kodutalus.

Vaatlesime, kuidas on kevadine soojus ja vihm mõjutanud lasetaia õuealal olevatel puudel pungade puhkemist. Püüdsime tuult põsele ja  kilekotti.

Muusikaõpetaja Annika kehastus pandakaruks ja tantsis lastega kummikaru tantsu, nii et muusika rõkkas üle hoovi.

Lõpus ütles üks õpetajatest, et see oli nagu teadmiste kontroll aasta jooksul õpitust

Toredat päeva jääb meenutama fotogalerii Krõlli FB grupis.

Aitäh kõikidele osalejatele ja abilistele.

 

Kallikrõlli rühma õpetaja Kaja