QR koodi jaht

Teame, et tänapäeval motiveerivad lapsi rohkem uurima, avastama ja tegutsema erinevad digivahendid. Kuna digiõpe on muutumas meie lasteaias järjest populaarsemaks ja QR-koodide kaudu on võimalik teha õppeprotsessi veelgi huvitavamaks, siis otsustasime Mängukrõllides, et korraldame kogu lasteaiaperele orienteerumismängu-QR-koodi jaht.

Meie mõttetegevuse tulemusena toimus oktoobrikuus, lastaia õuealal, esimene sellelaadne ülemajaline mäng kõigile lastele, olenemata nende vanusest. QR-kood on ju vaid salapärane ruuduke, mille sisu pole ennem teada, kui see vastava äpiga avatakse. Orienteerumismäng nägi välja nii, et sama päeva hommikul jagasime rühmadele laiali 8 QR-koodi, mis tahvliga skaneerimisel juhatas rühma vastava puu juurde. Iga puu juures kinnistati lastega varasemaid teadmisi. Lisaks oli QR-koodi all peidus veel igat puud iseloomustav tekst ja link, mille võis suurema teadmiste huvi korral avada. Leitud puude küljes olid paigutatud omakorda uued QR-koodid, kus oli peidus erinevad ülesanded või mõistatused. Loomulikult ootas rühmaruumis veel viimane QR-kood, mis avas lastele kingituse asupaiga. Suurt rolli mängis õuesõppe läbiviimisel õpetajate usaldus, kuna eelistatud oli olukord, kus lapsed ise toimetavad tahvlitega, kuna koodide skaneerimist soovisid küll kõik suuremad lapsed ise proovida. Selle läbi lisanduski ju uus oskus kasutada heaperemehelikult tahvelarvutit QR-koodi lugemiseks.

Leiame, et kõik rühmad olid väga tublid ja said uut moodi õuesõppega kenasti hakkama. Oleme tänulikud heade sõnade eest ja loodame, et see üritus andis meie õpetajatele julgust proovida uusi võimalusi digiõppe arendamiseks. Põnevate QR-koodi mängude loomist!

 

 

Mängukrõllid