Üleeuroopaline Spordinädal.

Meie lasteaed võttis osa 23.09.-30.09. toimuvast üleeuroopalisest Spordinädalast. 23.09. ja 24.09. toimus meie lasteaias spordipäev, kus lapsed hüppasid kohapealt kaugushüpet, jooksid pika distantsi ja viskasid täpsust. 27.09. ja 28.09. tutvusime erinevate pallimängudega ja nende vahenditega. Kõik Spordinädalast osavõtnud lapsed said auhinnaks Spordinädala diplomi ning suuremate rühmade lapsed, kes võtsid spordipäevast osa, said Spordinädala sussikoti.

 

Liikumisõpetaja Helen