Keskkonnaalased koolitused

14.09.2021 Rohelise Kooli võrgustiku seminar “Elurikkuse kadumine, kliimamuutused ja teised keskkonnaprobleemid Eestis ja maailmas”

Osales: Virge

09.11.2021 Rohelise Kooli võrgustiku seminar “Mahepõllumajandus ja elurikkus”

Osales: Virge

23.11.2021 Rohelise kooli võrgustiku seminar ” Permakultuur- loodust jäljendav taimekasvatus. Taimse teisipäeva kooliprogramm.

Osales: Virge