Liiklusõppeväljaku rajamine

Nõo lasteaed ootab pakkumusi hiljemalt 09.07.2021 kell 17.00 

e-posti kristi.voore@nvv.ee liiklusõppeväljaku rajamiseks.

Pakkumus peab vastavalt „Nõo lasteaia Krõll mängualade eelprojekti seletuskirja peatükis 3.7.9 liiklusõppeväljak kirjeldatule

http://www.krollipere.eu/wp-content/uploads/2021/05/2015.10.30_N%C3%B5o_lasteaed_seletus.pdf

ja joonistele (liiklusväljaku skeem ja põhijoonis).

http://www.krollipere.eu/wp-content/uploads/2021/05/2015.10.30_N%C3%B5o_lasteaed_liiklus-1.pdf

http://www.krollipere.eu/wp-content/uploads/2021/05/2015.10.30_N%C3%B5o_lasteaed_p%C3%B5hi-1024×724.jpg

Pakkumus peab sisaldama muuhulgas eeltöid sh olemasoleva pinnase (asfalt) eemaldamine ja utiliseerimine.

Töö teostamise tähtaeg 31.10.2021

 

 

Nõo lasteaed Krõll

53051360

Kivi 6, Nõo alevik, Tartumaa