TEATED!

Projekt “Rattapäev!”

Maanteeamet toetab 2016 a Nõo lasteaia liiklusohutusalase projekti “Rattapäev!” teostamist.

Projekti põhieesmärk on tagada Nõo lasteaia lastele liikluskasvatuse raames ratturina liikleja õpetuse korraldamine.

Projekti raames hakatakse lasteaias rühmade kaupa korraldama rattaõppepäevi. Liikumisõpetaja Helen kavandab aiarühmadele alates 4. eluaastast koostöös rühmaõpetajatega esimeste rattaõppepäevade läbiviimist juba kevadel 2016.

Projekti käigus hangitakse lasteaeda ratturina liiklemise õpetuseks vajalikud vahendid (valik jalg-, tõuke- ja jooksurattaid, samuti küünarnuki-, põlve- ja randme kaitsmed ning kiivrid).

Projekti läbiviimine on üks osa lasteaia liikluskasvatuse valdkonna korraldamise tingimuste parendamisest.

Valverühma avamine

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 10.12 2015 korraldusele  nr 523 avatakse alates 04.01.2016 Nõo lasteaias tööpäevadel kell 18.00-18.30 valverühm. Valverühm asub II korrusel, Põngerjate rühmas.

See tähendab, et alates 18.00 mängivad lapsed  valverühmas. Palume lapsele alates 18.00 järele tulla  valverühma (Põngerjate rühm). Teised  rühmad on suletud.

Lasteaia õueala arendus

AS Kobras maastikuarhitektid on koostanud Nõo lasteaia Krõll mängualade eelprojekti, mille eesmärk on lasteaia õuealal paiknevate mänguatraktsioonide ümber paigutamine ja uute atraktsioonide projekteerimine vastavalt laste vanuserühmade vajadustele. Lisaks on kavandatud alale spordi- ja liiklusõppeväljak.

Eelprojektile tuginedes teostatakse tulevikus Nõo lasteaia õueala arendustööd.

Lasteaia mängualade projekteerimist finantseeriti Siseministeeriumi poolt Nõo vallale eraldatud vahenditest.

Avaldame siinkohal põhijoonise ning liiklusala skeemi  ja spordialal paikneva “Elutee” skeemi. Projekti seletuskirjaga on võimalik tutvuda lasteaias.

Nõo lasteaia mängualade põhijoonis

 Liiklusala skeem

Elutee skeem

Comments are closed.