“I`m Really Proud Of My Country”
Erasmus+ KA2

Lasteaia lauatelefon ei tööta, lasteaeda saab helistada mobiiltelefonil 53051360

Lugupeetud lapsevanem,

Alates 12. märtsist 2020 kehtib Eestis Vabariigi Valitsuse otsusel eriolukord, et tõkestada koroonaviiruse levikut. 24. märtsil võttis valitsus vastu täiendavad ja ühtlasi rangemad meetmed viiruse leviku piiramiseks.

Rõhutame, et praeguses olukorras lasteaias käies on teie lapse nakatumise risk oluliselt kõrgem tavapärasest. Kuigi kinnitamata andmetel põevad lapsed COVID-19 viirust kergemalt, nakatavad nad koduseid, sh vanemat generatsiooni, kellele on viirus siiski paraku oluliselt ohtlikum varasematest ja võimalikud on drastilised tagajärjed.

Nõo vald pakub lastehoiuteenust perioodil 01.-30. aprill 2020 väga põhjendatud vajaduse alusel. Selgitamaks Nõo valla lasteaialaste hulka, kellel tõesti pole muud valikut, kui kasutada sel kõrgendatud riskiga perioodil lasteaiakohta, palume lapsevanematel anda Vallavalitsusele teada lasteaiakoha kasutamise vajadusest perioodil 01.-30. aprill 2020 täites allolev küsitlus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjCHsuCCb7jleOCUh8BGGSzq0YLVVuGVslmHPf0p7QrkFNUg/viewform?usp=sf_link

Palume veelkord Teie endi, Teie laste ja lähedaste tervise nimel, et kui Teil on vähegi võimalik, siis jääge lapsega koju või leidke lähikondne, kes seda teha saaks. Samas ärge unustage, et selleks hoidjaks ei tohiks olla Teie eakad lähedased-sugulased kõrgendatud riski tõttu.

Loodame, et pandeemia saadakse riigis kiirelt kontrolli alla ning saame oma tööd tavapärases rütmis peagi jätkata.

Rõhutame, et küsitlust saab täita esmaspäeva hommikul (30.03.2020) kella 9ni, aga palume siiski oma kohavajadus varem kirja panna.
Need vanemad, kelle laps lastehoiuteenust ei kasuta perioodil 01.04.-30.04.2020 küsitlust täitma ei pea.

Mõistvale suhtumisele lootes,
Nõo Vallavalitsus ja lasteaiad


Soovitus seoses COVID-19 haigusega

Seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas palume Terviseameti soovitusel lapsevanematel, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema
levikuga paikades võimalusel  viibida reisilt naastes koos lastega 14
päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume
teavitada sellest lasteaeda.

Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab
Terviseameti kodulehelt
<https://teavitus.just.ee/lists2/lt.php?id=ZEUHV1VFBgVUT1EABQZQBQ>

 

Lasteaia hoolekogu koosolek toimub teisipäeval, 25.02.2020 algusega kell 17.15 lasteaia saalis.
Päevakord:
1. Arengukava 2020-2022
2. Kohapeal algatatud küsimused

Esmaspäeval, 24.02.2020 on lasteaed suletud. 

Lapsevanemate koosolek

Neljapäeval, 30.01.2020 algusega kell 17.15 toimub Nõo lasteaia saalis koosolek, kuhu on oodatud kõik lapsevanemad, kes soovivad kaasa rääkida Nõo lasteaia arengut puudutavates küsimustes.

Päevakord:
1. Nõo lasteaia arengukava 2020-2022
2. Kohapeal algatatud küsimused

Olete oodatud!

Lasteaia osalustasu deklareerimine

Tuludeklaratsiooni täitmisel saate taotleda tagasi tulumaksu 2019 aastal tasutud lasteaia õppevahendite maksult (igakuine osalustasu).

Raamatupidaja esitab maksuametile selle lapsevanema andmed, kelle nimele tuleb arve. Kui deklareerida soovib teine vanem, siis tuleks esitada sellekohane avaldus.

Näidis:

Mina, ………. (nimi) soovin, et minu lapse õppemaksu deklareerib 2019 a eest …………… (nimi, isikukood).

Allkiri       Kuupäev

Avaldus saata digitaalselt allkirjastatuna raamatupidajale aadressil anu@nvv.ee või edastada paberkandjal (hiljemalt 22.01.2020)

Avalduse kirjutab see lapsevanem, kelle nimele on arved väljastatud.

Toiduraha soodustuse taotlemine

Lasteaia hoolekogu võtab  lapsevanemate taotlusi toiduraha soodustuse saamiseks vastu kaks korda õppeaastas: septembris ja jaanuaris.

Septembri avalduste esitamise tähtaeg 27.09.2019

Jaanuari avalduste esitamise tähtaeg 19.01.2020

Taotluse blanketi saate rühmaõpetajalt või siit (Taotlus_toiduraha ).

Taotlusele lisage eelneva kuue kuu palgatõend.

Taotluse koos lisaga saate esitada rühmaõpetaja kätte või aadressile kroll@nvv.ee.

 

Head lapsevanemad!

23.12.2019-03.01.2020 on lasteaias avatud koondrühmad neile lastele, kes on ennast selleks perioodiks lasteaeda kohale käima pannud. 23.12-31.12 on avatud Särakrõllide rühm, 02.01-03.01 on avatud Rõõmupallide rühm ja Särakrõllide rühm.

Meie meeskond soovib igasse kodusse kauneid hetki. Uute kohtumisteni uuel aastal.

Kohatasu alates 01.01.2020

Nõo Vallavolikogu 21.11.2019 määrusega nr 35 muudetakse alates 01.01.2020  määruse “Nõo vallavalitsuse hallatavate lasteasutuste kulude osaliseks katmiseks vanemate kaetava osa määra kehtestamine” § 2.  (Määrus 35 – Lastevanemate tasu kehtestamine)

Muudatuse kohaselt  on  2020 aastal lapsevanema igakuine osalustasu  32 eurot 40 senti (6% eelneval kalendriaastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast kuus).

 

Lasteaia sünnipäev

Lasteaia sünnipäeval saime suure tänutundega üle anda õnnitlused meie armsale Merikesele, kel täitus Nõo lasteaias Krõll sel suvel 35 aastat. Aitäh Sulle armas Merike südamega tehtud töö eest.Oled meile kõigile suureks eeskujuks!

Õnne saime soovida ka meie tegusale eripedagoog Helenile, kel täitus meie majas 5 aastat.Aitäh Sulle, Helen, et meiega oled, et teed oma igapäevast tööd suure rõõmu ja pühendumusega.

 

 

 

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada  Nõo lasteaia 2019/20 õppeaasta projekti “Nõo lasteaed Krõlli koolieelikud loovad sõprussuhteid loodusega” 495.- euro ulatuses.

Projekti raames osalevad Kallikrõllid õppeprogrammis “Kalad” Järvemuuseumis ka Mesimummide rühma koolieelikud sõidavad Saadjärve äärde ja osalevad õppeprogrammis “Järv elukeskkonnana”

Roheline lipp

Nõo lasteaed Krõll pälvis keskkonnasõbraliku tegutsemise tulemusena Rohelise Lipu. 5. juunil Tallinna Rahvusraamatukogus toimunud tänuüritusel. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt.

Keskkonnakäpp

09.06.2019 tänuüritusel Energiaavastuskeskuses pälvis Nõo lasteaed Krõll Keskkonnakäpa konkursil rahva lemmiku tiitli. Aitäh pöidlahoidjatele ja meie poolt hääletajatele.

 

Head lapsevanemad!

Teisele korrusele viivates trepikodades on seintel vahva näitus. Korgikogumiskampaania on saanud väärika lõpu! Aitäh kaasa löömast ja tulge näitust vaatama!

Nõo lasteaia Mesimummide rühma 5-6 aastaste laste ühistöö valiti rahvusvahelise logokonkursi võitjaks!

04.12.2018 selgus Leedus  Erasmus+ projekti ” I`m Really Proud Of My Country” logokonkursi rahvusvahelise vooru võitja, milleks osutus Nõo lasteaia Mesimummide rühma laste  töö. Palju õnne!

Konkursi lõppvoorus osalesid veel viis tööd Türgi, Rumeenia, Kreeka, Hispaania ja Leedu lasteaedadest. Võidutöö kinnitati ametlikult Erasmus + projekti “I`am Really Proud Of My Country!” logoks.

 

 

 

 

 

 

 

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada  Nõo lasteaia 2018/19 õppeaasta projekti “Nõo lasteaed Krõll kogub tarkust läbi õppekäikude” 1300.- euro ulatuses.

Projekti raames osalevad Põngerjad Luke Mõisa õppeprogrammis “Loodust uurima koos kaisuloomaga”. Särakrõllid ja Mängukrõllid sõidavad Jääajakeskusesse, kus Särakrõllid osalevad õppeprogrammis “Mammutipoiss Äksel tuleb külla” ja Mängukrõllid osalevad õppeprogrammis “Retk Lemming Lempsiga”. Mesimummide 4-6 aastased lapsed osalevad VVV Sihtasutuse poolt korraldatud õppeprogrammis “Orava aastaring” ja Kallikrõllide rühm VVV Sihtasutuse poolt korraldatud õppeprogrammis “Tunnetusprogramm”

 

 

 

 

Nõo lasteaias Krõll töötab üks Tartumaa Aasta 2017 õpetaja

29.09.2017 aasta haridustöötajate tänuüritusel Tartu Ülikooli aulas pälvis meie lasteaia õpetaja Merike Sööt Tartumaa Aasta Õpetaja tiitli. Palju õnne, rõõmustame koos Sinuga!

 

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada Nõo lasteaed Krõll 2017/2018 õppeaasta projekti “Õpin toas ja õpin õues”  828 euro ulatuses. Projekti raames osalevad Tõrukeste rühma 6-7 aastased lapsed septembris Järvemuuseumi õppeprogrammis “Kalad”.

Mängukrõllide 5-6 ja 6-7 aastased lapsed saavad osa  Pokumaa õppeprogrammist”Pokudega sõbraks”, mis leiab aset septembris.

Särakrõllide 5-6 aastased lapsed osalevad VVV Sihtasutuse poolt korraldataval õppeprogrammil “Lumejänese rada”, mis toimub 2018 aasta jaanuarikuus.

Südamest tänu KIK- ile.

 

Rahulolu 2017

Nõo lasteaed Krõll osaleb Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sihtasutus Innove koostöös korraldatavas lasteaedade riiklikus rahulolu uuringus 2017.

Lapsevanemate, õpetajate, assistentide ja õpetaja abide  e-posti on saadetud juhised ning veebilink uuringus osalemiseks.

Küsimustikud on vastamiseks avatud 08.05-28.05.2017

Olete oodatud osalema!

Rohkem teavet kõiki haridustasemeid hõlmava rahuloluhindamise kohta leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt www.hm.ee/rahulolu

 

 

Koolipikendus

Vastavalt Nõo Vallavalitsuse 01.04.2013 määrusele “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord Nõo vallas” peab lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, kirjalikult teavitama lasteaia direktorit hiljemalt sama aasta 1. aprillil. Teavituse palume saata aadressile kristi.voore@nvv.ee või kroll@nvv.ee  Lapse puuduma jäämisest teavitamise kord muutub

Lapse puudumisest teavitamise kord läheb  muutmisele. Kui laps jääb puuduma, peaks toidult mahaarvestamiseks lasteaeda teavitama eelmisel päeval kella 12.00-ks. Kui laps tuleb lasteaeda peale haigust/puudumist, peaks lapsevanem teavitama lapse tulekust eelmise päeval hiljemalt kella 12.00-ks kuna tervishoiutöötaja jõuab siis sellekohase info edastada toitlustajale . Vastasel korral ei saa toitlustaja last esimesel päeval hommikusöögi sööjate hulka arvestada. Harjumaks muutuva korraga palume alates märtsist 2017 lapsevanematel  lapse puuduma jäämisest teavitada  eelmisel päeval kella 12.00ks.   Head lapsevanemad!

Muudatused kodukorras

Juhime tähelepanu, et vastavalt hoolekogu 03.10.2016 otsusele on täiendatud lasteaia kodukorra punkti nr 4.12 Punkti 4.12:  Lapse riietuse valikul on oluline jälgida, et ei oleks rippuvaid nööre, paelu jm. Soovitatav vältida riietusesemeid, millele on külge õmmeldud kapuuts, samuti võimalusel vältida rippuvaid või peale seotavaid salle. (st. trukkidega kinnitatud, eemaldatavate kapuutsidega riietusesemed on lubatud) Dokumendi tervikuna saate avada lingile klõpsates ( kodukord alates 03.10.2016 )

Nõo lasteaia kaks töötajat pälvisid Tartu maavanema tunnustuse

Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt 30. septembril Tartu Ülikooli aulas korraldatud Tartumaa haridustöötajate tänusündmusel pälvis õpetaja Vaike Tiits Tartumaa aasta õpetaja 2016 aunimetuse ja Kaie Liivak Tartumaa aasta suunaja 2016 aunimetuse.

Palju õnne!

Valverühm

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 10.12 2015 korraldusele  nr 523 on alates 04.01.2016 Nõo lasteaias tööpäevadel kell 18.00-18.30 avatud valverühm. Valverühm asub II korrusel, Põngerjate rühmas. See tähendab, et alates 18.00 mängivad lapsed  valverühmas. Palume lapsele alates 18.00 järele tulla  valverühma (Põngerjate rühm). Teised  rühmad on suletud.

“Õppekäigule!” 2016/2017

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada  Nõo lasteaia 2016/2017 õppeaasta projekti “Õppekäigule!” 1984.- euro ulatuses. Projekti raames osalevad Mesimummide rühma 6-7 aastased lapsed Jääajakeskuse õppeprogrammis “Mammutipoiss Äksel tuleb külla” ja Põngerjate rühma lapsed (6-7 aastased) Jääajakeskuse programmis “Retk lemming Lempsiga”. Põngerjad ja Mesimummid osalevad 2016/17 õppeaastal Järvemuuseumi programmis “Kalad”. Tõrukeste rühma lapsed osalevad VVV SA programmides “Mesilane” ja “Kevad”. Mängukrõllide rühma 5-6 aastased lapsed osalevad SA Luke Mõis programmis “Loodust uurima koos kaisuloomaga” ja VVV SA programmis “Kevad”.

NordPlus Junior “Viva la Musica!”

Nõo lasteaed Krõll osaleb  perioodil september 2016- november 2017  rahvusvahelises NordPlus Junior programmi koostööprojektis “Viva la Musica!”

Projekti rahastatakse Läti NordPlus Junior programmist. Projekti eesmärk on  pedagoogide rahvusvaheline kogemusvahetus teemal muusika koolieelse lasteasutuse õppekavas ja õppetegevustes. Kõikidel projektikohtumistel käsitletakse muusika kasutamist ja lõimimist erinevates õppekava valdkondades. Korraldatakse töötube, vaadeldakse tegevusi kohapeal, esitletakse ettekandeid kogemustest.

Projekti raames külastab veebruaris 2017 Nõo lasteaeda partnerasutuste rahvusvaheline  delegatsioon.

Teised projektikohtumised saavad toimuma partnerite juures Leedus, Lätis, Soomes, Islandil.

Esimene projektikohtumine toimub juba 24-28 oktoobril 2016 Leedus, Kelme lasteaias “Kulverstukas”, kus osaleb kaks Nõo lasteaia töötajat.

Projektis osalejate transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud ning rahvusvahelise delegatsiooni vastuvõtukulud kaetakse Läti NordPlus Junior programmi poolt Nõo lasteaiale eraldatud vahenditest, kogusummas 6231 eurot.

Põnevat koostööd!

Lasteaed kaasatud projekti Erasmus+ “Quality – 3c Child (cheerful, courageous, creative child)?”