TEATED!

Jõulupeod lasteaias

16.12, kl. 16.00 Rõõmupallid

16.12, kl.17.00 Särakrõllid

19.12, kl. 16.00 Naerukrõllid

19.12, kl. 17.00 Mängukrõllid

21.12, kl. 16.15 Kallikrõllid

21.12, kl. 17.15 Põngerjad

22.12, kl. 16.00 Mesimummid

22.12, kl. 17.00 Tõrukesed

Lapsevanema osalustasu

Nõo Vallavolikogu 20.10.2016 istungil otsustati, alates 01.01.2017 siduda lapsevanemate osalustasu miinimumpalgaga.

Otsuse kohaselt on lasteaia kulude osaliseks katmiseks vanema kaetava osa suuruseks ühe lapse kohta  5,5% Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.

2017 a töötasu alammääraks on kavandatud 470.- eurot.

5,5% 2017 a. töötasu alammäärast on  25 eurot ja 85 senti.

Muudatused kodukorras

Juhime tähelepanu, et vastavalt hoolekogu 03.10.2016 otsusele on täiendatud lasteaia kodukorra punkti nr 4.12

Punkti 4.12:  Lapse riietuse valikul on oluline jälgida, et ei oleks rippuvaid nööre, paelu jm. Soovitatav vältida riietusesemeid, millele on külge õmmeldud kapuuts, samuti võimalusel vältida rippuvaid või peale seotavaid salle.

(st. trukkidega kinnitatud, eemaldatavate kapuutsidega riietusesemed on lubatud)

Dokumendi tervikuna saate avada lingile klõpsates ( kodukord alates 03.10.2016 )

Lasteaia õuealalt leitud võtmekimp kahe võtmega, kätte saab direktori või õppealajuhataja käest!

Nõo lasteaia kaks töötajat pälvisid Tartu maavanema tunnustuse

Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poolt 30. septembril Tartu Ülikooli aulas korraldatud Tartumaa haridustöötajate tänusündmusel pälvis õpetaja Vaike Tiits Tartumaa aasta õpetaja 2016 aunimetuse ja Kaie Liivak Tartumaa aasta suunaja 2016 aunimetuse.

Palju õnne!

Valverühm

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 10.12 2015 korraldusele  nr 523 on alates 04.01.2016 Nõo lasteaias tööpäevadel kell 18.00-18.30 avatud valverühm. Valverühm asub II korrusel, Põngerjate rühmas.

See tähendab, et alates 18.00 mängivad lapsed  valverühmas. Palume lapsele alates 18.00 järele tulla  valverühma (Põngerjate rühm). Teised  rühmad on suletud.

“Õppekäigule!” 2016/2017

Keskkonnainvesteeringute keskus on otsustanud toetada  Nõo lasteaia 2016/2017 õppeaasta projekti “Õppekäigule!” 1984.- euro ulatuses.

Projekti raames osalevad Mesimummide rühma 6-7 aastased lapsed Jääajakeskuse õppeprogrammis “Mammutipoiss Äksel tuleb külla” ja Põngerjate rühma lapsed (6-7 aastased) Jääajakeskuse programmis “Retk lemming Lempsiga”. Põngerjad ja Mesimummid osalevad 2016/17 õppeaastal Järvemuuseumi programmis “Kalad”.
Tõrukeste rühma lapsed osalevad VVV SA programmides “Mesilane” ja “Kevad”.
Mängukrõllide rühma 5-6 aastased lapsed osalevad SA Luke Mõis programmis “Loodust uurima koos kaisuloomaga” ja VVV SA programmis “Kevad”.

NordPlus Junior “Viva la Musica!”

Nõo lasteaed Krõll osaleb  perioodil september 2016- november 2017  rahvusvahelises NordPlus Junior programmi koostööprojektis “Viva la Musica!”

Projekti rahastatakse Läti NordPlus Junior programmist.

Projekti eesmärk on  pedagoogide rahvusvaheline kogemusvahetus teemal muusika koolieelse lasteasutuse õppekavas ja õppetegevustes.

Kõikidel projektikohtumistel käsitletakse muusika kasutamist ja lõimimist erinevates õppekava valdkondades. Korraldatakse töötube, vaadeldakse tegevusi kohapeal, esitletakse ettekandeid kogemustest.

Projekti raames külastab veebruaris 2017 Nõo lasteaeda partnerasutuste rahvusvaheline  delegatsioon.

Teised projektikohtumised saavad toimuma partnerite juures Leedus, Lätis, Soomes, Islandil.

Esimene projektikohtumine toimub juba 24-28 oktoobril 2016 Leedus, Kelme lasteaias “Kulverstukas”, kus osaleb kaks Nõo lasteaia töötajat.

Projektis osalejate transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud ning rahvusvahelise delegatsiooni vastuvõtukulud kaetakse Läti NordPlus Junior programmi poolt Nõo lasteaiale eraldatud vahenditest, kogusummas 6231 eurot.

Põnevat koostööd!

 

 

Comments are closed.